ตัวอย่างของโค้ดเหตุการณ์และโค้ดฐานที่รวมกัน

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการแท็ก Pinterest คุณสามารถดูประเทศที่แท็ก Pinterest ใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

ต่อไปนี้คือตัวอย่างโค้ดฐานที่รวมกับโค้ดเหตุการณ์ ข้อสำคัญคือให้มั่นใจว่าได้วางโค้ดเหตุการณ์ไว้หลังโค้ดฐานในเว็บไซต์ 

ตัวอย่างที่ 1: ติดตามเหตุการณ์ pagevisit ที่ไม่มีข้อมูลเหตุการณ์เพิ่มเติม

  • ตัวอย่างรหัสแท็กคอนเวอร์ชัน 123456789 (แทนที่ด้วยรหัสแท็กคอนเวอร์ชัน Pinterest)

  • โค้ดเหตุการณ์ตัวอย่าง: pagevisit

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

ตัวอย่างที่ 2: เริ่มสองโค้ดเหตุการณ์ในหน้าเพจเดียว

  • ตัวอย่างรหัสแท็กคอนเวอร์ชัน 123456789 (แทนที่ด้วยรหัสแท็กคอนเวอร์ชัน Pinterest)

  • โค้ดเหตุการณ์ตัวอย่าง: pagevisit และ addtocart

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
   pintrk('track', 'addtocart');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=addtocart&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

 

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา