ค้นหารหัสในตัวจัดการโฆษณา

ค้นหารหัสโฆษณาของคุณ

 1. คลิกโฆษณาเพื่อเปิดตัวจัดการโฆษณา
 2. คลิกรายงาน
 3. คลิกที่แท็บโฆษณาใต้กราฟ
 4. เลื่อนลงไปที่รายการโฆษณา
 5. รหัสโฆษณาคือตัวเลข 12 หลักที่ขึ้นต้นด้วย 687 ซึ่งอยู่ใต้ชื่อโฆษณา

หากคุณต้องการค้นหารหัสโฆษณาที่รอดำเนินการหรือถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกปฏิเสธ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกสถานะที่ด้านบนของหน้า และเลื่อนไปที่สถานะโฆษณา
 2. คลิกช่องถัดจาก "อนุมัติ” เพื่อเลือกเฉพาะ “รอดำเนินการ”, “หยุดชั่วคราว” และ “ปฏิเสธ”

ค้นหารหัสพินช้อปปิ้งของคุณ

 1. คลิกโฆษณาเพื่อเปิดตัวจัดการโฆษณา
 2. คลิกแคตตาล็อก
 3. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ด้านซ้ายบน 
 4. คลิกผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
 5. คลิกพินที่คุณต้องการดูระยะใกล้
 6. รหัสพินคือตัวเลข 18 หลักที่ด้านบนของหน้าซึ่งต่อท้าย URL
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา