การเรียกเก็บเงินทำงานอย่างไร

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการโฆษณา คุณสามารถดูประเทศที่โฆษณาใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

เราเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโฆษณาที่ใช้งานอยู่ของคุณในวันแรกของเดือนถัดไป หรือเมื่อค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ด้วยการหยุดโฆษณาชั่วคราว ซึ่งเป็นการหยุดไม่ให้พินแสดง โปรดดูการชำระเงินที่เรายอมรับ 

เกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

เกณฑ์การเรียกเก็บเงินคือจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ที่เมื่อถึงจำนวนนั้นแล้ว จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเมื่อสิ้นสุดวันนั้น

เมื่อคุณเริ่มโฆษณาเป็นครั้งแรก เกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณจะถูกตั้งไว้ในจำนวนน้อย เมื่อคุณชำระเงินสำเร็จติดต่อกันหลายครั้ง เกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณจะเพิ่มขึ้นจนถึงเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสุดท้าย เมื่อถึงจุดนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อคุณมีจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำหรือในวันแรกของเดือนถัดไป ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดมาก่อน

ตัวอย่างเช่น เกณฑ์การเรียกเก็บเงินครั้งแรกของคุณคือ 50 ดอลลาร์ เมื่อการจ่ายโฆษณาของคุณถึง 50 ดอลล่าร์ เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณเมื่อสิ้นวันนั้น เมื่อการจ่ายเงินของคุณสำเร็จ ยอดเงินของคุณจะกลับเป็นปกติและเราจะเพิ่มเกณฑ์การเรียกเก็บเงินให้สูงขึ้น เมื่อโฆษณาของคุณมีผลรวมค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆ

ความถี่ของการเรียกเก็บเงิน

ภายในหนึ่งเดือน คุณอาจมีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินหนึ่งครั้ง หลายครั้ง หรือไม่ถึงกำหนดเลย ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณ และจำนวนเงินที่คุณใช้ในการโฆษณา ถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในวันแรกของเดือนถัดไป

โปรดทราบว่าเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์เรียกเก็บเงิน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดในสิ้นวันนั้น ซึ่งจำนวนเงินที่เรียกเก็บอาจสูงกว่าเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา