แท็ก IMG

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการแท็ก Pinterest คุณสามารถดูประเทศที่แท็ก Pinterest ใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

แท็ก <img> ทำหน้าที่เป็นข้อมูลสำรองในกรณีที่มีใครปิด JavaScript ในเบราว์เซอร์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะรวมเฉพาะโค้ดเหตุการณ์แท็กรูปภาพโดยไม่รวม JavaScript ในกรณีนี้คุณควรลบแท็ก <noscript> เนื่องจากคุณไม่ได้ใช้ JavaScript โดยเราขอแนะนำให้คุณรวมทั้งส่วนแท็กรูปภาพและส่วน JavaScript ของโค้ดเหตุการณ์ เนื่องจากจะกำหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายได้ดีกว่า

โค้ดฐานแท็ก <img>

เราแนะนำให้วางโค้ดฐานในหน้าเว็บไซต์ทุกหน้า ถึงแม้ว่าคุณจะใช้แท็ก <img> ซึ่งจะเป็นการช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลจากปริมาณการใช้งานของเว็บไซต์ทั้งหมดได้ โดยรุ่นแท็ก <img> ของโค้ดฐานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรหัสทั้งหมดที่สร้างขึ้นในตัวจัดการโฆษณา โปรดดูด้านล่างสำหรับตัวอย่างโค้ดฐานแท็ก Pinterest <img>

<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />

ยืนยันว่าได้วางโค้ดฐานไว้ระหว่างแท็ก <head> และ </head> ใน HTML

ข้อมูลเหตุการณ์ในแท็ก <img>

คุณสามารถเลือกที่จะรวมข้อมูลเหตุการณ์ในแท็ก <img> ได้ ดูตัวอย่างด้านล่างสำหรับเหตุการณ์การชำระเงินที่มีข้อมูลเหตุการณ์ในแท็ก <img>

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&ed[currency]=USD&ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots&[line_items][0][product_id]='1414'&ed[line_items][0][product_price]=5.00&ed[line_items][0][product_quantity]=1&ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals&ed[line_items][1][product_id]='ABC'&ed[line_items][1][product_price]=5.00&ed[line_items][1][product_quantity]=1&noscript=1"/>

โค้ดด้านล่างแสดงลักษณะที่แท็ก <img> ด้านบนปรากฎตัวเมื่อเราแยกพารามิเตอร์ข้อมูลออกจากกันเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่าการเพิ่มช่องไฟในแอตทริบิวต์ src จะเป็นการหยุดโค้ด

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
 src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID
 &event=checkout
 &ed[value]=10.00
 &ed[order_quantity]=2
 &ed[currency]=USD
 &ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots
 &ed[line_items][0][product_id]='1414'
 &ed[line_items][0][product_price]=5.00
 &ed[line_items][0][product_quantity]=1
 &ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals
 &ed[line_items][1][product_id]='ABC'
 &ed[line_items][1][product_price]=5.00
 &ed[line_items][1][product_quantity]=1
 &noscript=1"/>

ตัวอย่างโค้ดเหตุการณ์คัดลอกและวางแท็ก <img>

เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยตัวอย่างของประเภทเหตุการณ์ทุกประเภทในรูปแบบที่สมบูรณ์และคัดลอกได้ที่คุณสามารถนำไปวางในเว็บไซต์ได้โดยตรง โดยแต่ละตัวอย่างมีข้อมูลเหตุการณ์ที่จำเป็นในการเริ่มติดตามกิจกรรมในเว็บไซต์ของคุณ

โปรดทราบว่าคุณจะต้องแทนที่ค่าตัวอย่างด้วยค่าคงที่ที่เหมาะสมหรือด้วยตัวแปรแบบไดนามิกสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณมีแนวโน้มที่จะติดตามมูลค่าการสั่งซื้อแบบไดนามิกเพราะมูลค่าของออร์เดอร์แต่ละรายการที่สั่งซื้อในเว็บไซต์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ซื้ออะไร อย่างไรก็ตาม คุณอาจกำหนดค่าคงที่ให้ข้อมูลเหตุการณ์ lead_type ถ้ามีการวางค่าไว้ในหน้าใดหน้าหนึ่งโดยเฉพาะ

Checkout

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

ข้อมูลเหตุการณ์: value, order_quantity และ currency

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสสกุลเงินที่ถูกต้องสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

AddToCart

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

ข้อมูลเหตุการณ์: value, order_quantity และ currency ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสสกุลเงินที่ถูกต้องสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

PageVisit

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />

ข้อมูลเหตุการณ์: ไม่มี

Signup

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />

ข้อมูลเหตุการณ์: ไม่มี

WatchVideo

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />

Event data: video_title

Lead

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />

ข้อมูลเหตุการณ์: lead_type

Search

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />

ข้อมูลเหตุการณ์: search_query

ViewCategory

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />

ข้อมูลเหตุการณ์: ไม่มี

Custom

ต้องเรียกประเภทเหตุการณ์แบบกำหนดเอง—มิฉะนั้นคอนเวอร์ชันที่แท็กติดตามจะไม่รายงานในตัวจัดการโฆษณา

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />

ข้อมูลเหตุการณ์: ไม่มี

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา