การกำหนดสถานที่ ภาษา อุปกรณ์ และเพศ

เปิดใช้สถานที่ ภาษา อุปกรณ์ และเพศ เพื่อแสดงพินที่โปรโมทของคุณให้กับผู้ปักพินที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้คนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม

ตำแหน่ง

การกำหนดเป้าหมายตำแหน่งที่ตั้งจะช่วยให้คุณระบุตำแหน่งและกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการให้เห็นโฆษณาได้ โดยจะกำหนดเป้าหมายตามภูมิภาค เขตเมือง หรือรหัสไปรษณีย์ก็ได้ เราขอแนะนำให้เลือกที่ที่ลูกค้าอยู่และธุรกิจของคุณสามารถให้บริการได้ด้วย

ค่าเริ่มต้นของสถานที่ที่ใช้ในตัวจัดการโฆษณาคือกลุ่มผู้ใช้งานในประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจะมีค่าเริ่มต้นคือเป็นการหาลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

ภาษา

ค่าเริ่มต้นของการกำหนดภาษาครอบคลุมทุกภาษา แต่คุณสามารถกำหนดภาษาต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจงได้

อุปกรณ์

ค่าเริ่มต้นของการกำหนดอุปกรณ์ใช้งานครอบคลุมถึงอุปกรณ์ใช้งานทุกประเภท แต่คุณสามารถกำหนดอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจงได้

เพศ

ค่าเริ่มต้นของการกำหนดเพศครอบคลุมถึงทุกเพศแต่คุณสามารถกำหนดเพศอย่างเฉพาะเจาะจงได้ การไม่ระบุหมายถึง ผู้ใช้งานที่ไม่ได้กำหนดเพศของตนเมื่อลงทะเบียนใน Pinterest

ดูบทความอื่น

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา