การกำหนดสถานที่ ภาษา อุปกรณ์ และเพศ

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการโฆษณา คุณสามารถดูประเทศที่โฆษณาใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้การกำหนดเป้าหมายสถานที่ ภาษา อุปกรณ์ และเพศเพื่อแสดงโฆษณาของคุณต่อผู้ใช้ที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้คนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม

ตำแหน่ง

การกำหนดเป้าหมายตำแหน่งที่ตั้งจะช่วยให้คุณระบุตำแหน่งและกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการให้เห็นโฆษณาได้ โดยจะกำหนดเป้าหมายตามภูมิภาค เขตเมือง หรือรหัสไปรษณีย์ก็ได้ เราขอแนะนำให้เลือกที่ที่ลูกค้าอยู่และธุรกิจของคุณสามารถให้บริการได้ด้วย

ค่าเริ่มต้นของสถานที่ที่ใช้ในตัวจัดการโฆษณาคือกลุ่มผู้ใช้งานในประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจะมีค่าเริ่มต้นคือเป็นการหาลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

ภาษา

ค่าเริ่มต้นของการกำหนดภาษาครอบคลุมทุกภาษา แต่คุณสามารถกำหนดภาษาต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจงได้

อุปกรณ์

ค่าเริ่มต้นของการกำหนดอุปกรณ์ใช้งานครอบคลุมถึงอุปกรณ์ใช้งานทุกประเภท แต่คุณสามารถกำหนดอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจงได้

เพศ

ค่าเริ่มต้นของการกำหนดเพศครอบคลุมถึงทุกเพศแต่คุณสามารถกำหนดเพศอย่างเฉพาะเจาะจงได้ การไม่ระบุหมายถึง ผู้ใช้งานที่ไม่ได้กำหนดเพศของตนเมื่อลงทะเบียนใน Pinterest

Add location targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New Ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Scroll to Locations and select Pick specific locations
  • Click Countries, regions, and metros to add larger geographic locations
  • Click Postal codes to add specific cities and towns
 6. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 7. Review your information
 8. Click Launch

Add location targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account.
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor.
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet.
 4. Fill out column AK, Geos.
 5. Enter the postal codes you want to add in this format: [US:94100]. Leave column AJ, Locations, blank as entering locations will cancel the postal codes you want to target.
 6. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet.
 7. Click Upload.

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours.

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple different kinds of targeting on Pinterest or edit current campaign targeting, you can learn more in our targeting overview article.

ดูบทความอื่น

Skip ดูบทความอื่น Links
End of ดูบทความอื่น Links
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา