อัปโหลดคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

การอัปโหลดคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์ช่วยให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นว่าแคมเปญประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายให้คุณมากน้อยเพียงใด ตรวจสอบว่าคุณใช้งานแคมเปญ Pinterest และมีข้อมูลคอนเวอร์ชันสำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องการวัดผลแล้ว

อัปโหลดกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิก

มีสามวิธีในการอัปโหลดกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกแบบออฟไลน์ดังนี้:

เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณ จากนั้นเริ่มอ่านบทความของเราเกี่ยวกับการอัปโหลดคอนเวอร์ชันด้วยตัวจัดการโฆษณาหรืออัปโหลดคอนเวอร์ชันด้วย LiveRamp  

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

เมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์กับ Pinterest แล้ว ลองเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์คอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา