การส่งข้อความเพื่อธุรกิจของคุณ

คุณต้องเลือกเปิดใช้งานประสบการณ์นี้เพื่อรับการติดต่อจากเหล่า Pinner โปรไฟล์ของคุณจะมีปุ่มข้อความเพิ่มเข้ามาจากการอัปเดต ซึ่งช่วยให้ผู้ใดก็ตามที่เยี่ยมชมหน้าเพจของคุณติดต่อกับคุณได้ โดยข้อความที่ส่งผ่านทางช่องทางนี้จะปรากฏในกล่องข้อความ Pinterest ซึ่งคุณสามารถดูเนื้อหาข้อความ ดูข้อมูลของผู้ส่ง และตอบกลับได้

คุณยังสามารถทำให้หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลปรากฏแก่ทุกคนที่เยี่ยมชมโปรไฟล์ของคุณได้ หากคุณเลือกที่จะเพิ่มรายละเอียดเหล่านี้ โปรไฟล์จะแสดงปุ่มผู้ติดต่อแทนปุ่มข้อความ

เปิดใช้งานข้อความสำหรับธุรกิจของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา