ในบทความนี้
 • ดูสถิติพินของคุณ
 • ตรวจสอบเมตริกและการมีส่วนร่วมของพินของคุณ
 • ตารางเมตริก
 • ตรวจสอบเมตริกประสิทธิภาพของพินด้วยสถิติของพิน ดูวิธีการทั้งหมดที่ผู้คนโต้ตอบกับแต่ละพินทั่วทั้ง Pinterest และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพพินของคุณ หากต้องการทำความเข้าใจประสิทธิภาพโดยรวมของแบรนด์ของคุณบน Pinterest โปรดดู Pinterest Analytics

  หากต้องการดูสถิติของพิน คุณจะต้องมีบัญชีธุรกิจ หากคุณต้องการดูสถิติสำหรับพินที่ผู้อื่นสร้างขึ้นจากเว็บไซต์ของคุณ ให้อ้างสิทธิ์ในเว็บไซต์และบัญชี Instagram, Etsy หรือ YouTube ของคุณ หากคุณมีบัญชีส่วนตัวและเข้าถึงพินไอเดียได้ คุณอาจดูสถิติพินไอเดียได้โดยไม่ต้องมีบัญชีธุรกิจหรืออ้างสิทธิ์ในเว็บไซต์ มีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็นสถิติเหล่านี้

  ดูสถิติของพินของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
 • คลิกสร้างแล้วใต้ชื่อโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกที่พินเพื่อดูสถิติของพิน คุณจะเห็นเมตริกบางส่วนสำหรับพินของคุณที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
 • คลิกดูสถิติเพิ่มเติมเพื่อดูเมตริกทั้งหมดของพิน
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีธุรกิจ Pinterest และเปิดโปรไฟล์
 • แตะสร้างแล้ว
 • เลือกพินเพื่อดูสถิติของพินของคุณ คุณจะเห็นเมตริกสำหรับพินของคุณที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • แตะดูเพิ่มเติมเพื่อดูเมตริกทั้งหมดของพิน
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีธุรกิจ Pinterest และเปิดโปรไฟล์
 • แตะสร้างแล้ว
 • เลือกพินเพื่อดูสถิติของพินของคุณ คุณจะเห็นเมตริกสำหรับพินของคุณที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • แตะดูเพิ่มเติมเพื่อดูเมตริกทั้งหมดของพิน
 • คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้กับสถิติของพิน

 • กรองข้อมูลของคุณ: คลิก  ไอคอนลูกศรชี้ลง ถัดจาก 30 วันที่ผ่านมา/ตลอดอายุการใช้งานเพื่อกรองตามวันที่ คลิก  ไอคอนลูกศรชี้ลง ถัดจากเนื้อหาทุกประเภทเพื่อกรองตามประเภทเนื้อหา คลิก  ไอคอนลูกศรชี้ลง ถัดจากอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อกรองตามประเภทอุปกรณ์ และคลิก ไอคอนลูกศรชี้ลง  ถัดจากแหล่งที่มาทั้งหมดเพื่อกรองตามแหล่งที่มา 
 • ดูข้อมูลบนกราฟ: คลิกหนึ่งในเมตริกด้านบนกราฟเพื่อดูข้อมูลนั้นๆ บนกราฟ 
 • เปรียบเทียบข้อมูลของคุณ: คลิก  ไอคอนลูกศรชี้ลง ถัดจากแบ่งตาม: เพื่อแบ่งข้อมูลในกราฟตามประเภทเนื้อหา ประเภทอุปกรณ์ หรือแหล่งที่มา
 • ดูและตอบกลับการมีส่วนร่วมของคุณ: คลิกดูหรือตอบกลับด้านล่างการมีส่วนร่วม
 • ดูบอร์ดที่บันทึกพินของคุณ: คลิกดูทั้งหมดเหนือบอร์ดที่ด้านล่างของหน้าหมายเหตุ: หากพินนั้นได้รับการบันทึกไปที่บอร์ดลับ คุณจะไม่เห็นรายละเอียดบอร์ดดังกล่าวที่นี่
 • หมายเหตุ: ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูสถิติของพินรูปภาพ พินวิดีโอ หรือพินไอเดีย นอกจากนี้ หากกำลังดูสถิติของพินไอเดียจากบัญชีส่วนตัว คุณจะเห็นฟีเจอร์เพียงบางส่วน

 • ดูและตอบกลับการมีส่วนร่วม: แตะ ไอคอนรูปภาพสื่อ เพื่อดูว่ามีคนลองทำตามพินของคุณกี่ครั้ง แตะ ไอคอนคำพูด เพื่อดูความคิดเห็นทั้งหมดในพินของคุณ หรือแตะ ไอคอนแสดงความรัก เพื่อดูว่ามีกี่คนที่แสดงความรู้สึกกับพินของคุณ
 • กรองข้อมูลของคุณ: แตะ 30 วันที่ผ่านมา/ตลอดการใช้งานเพื่อกรองตามวันที่ หรือแตะ  ไอคอนตัวกรอง เพื่อกรองตามประเภทเนื้อหา อุปกรณ์ หรือแหล่งที่มา
 • ดูข้อมูลของคุณบนกราฟ: แตะหนึ่งในเมตริกที่แสดงอยู่เพื่อดูข้อมูลนั้นบนกราฟ
 • เปรียบเทียบข้อมูลของคุณ: แตะ  ไอคอนลูกศรชี้ลง ใต้แบ่งตามซึ่งอยู่ด้านล่างของกราฟเพื่อแบ่งข้อมูลตามประเภทเนื้อหา อุปกรณ์ หรือแหล่งที่มา
 • ดูบอร์ดที่บันทึกพินของคุณ: แตะดูทั้งหมดที่ด้านล่างของหน้าใต้บันทึกลงในบอร์ดเหล่านี้ หมายเหตุ: หากพินนั้นได้รับการบันทึกไปที่บอร์ดลับ คุณจะไม่เห็นรายละเอียดบอร์ดดังกล่าวที่นี่
 • หมายเหตุ: ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูสถิติของพินรูปภาพ พินวิดีโอ หรือพินไอเดีย นอกจากนี้ หากกำลังดูสถิติของพินไอเดียจากบัญชีส่วนตัว คุณจะเห็นฟีเจอร์เพียงบางส่วน

 • ดูและตอบกลับการมีส่วนร่วม: แตะ ไอคอนรูปภาพสื่อ เพื่อดูว่ามีคนลองทำตามพินของคุณกี่ครั้ง แตะ ไอคอนคำพูด เพื่อดูความคิดเห็นทั้งหมดในพินของคุณ หรือแตะ ไอคอนแสดงความรัก เพื่อดูว่ามีกี่คนที่แสดงความรู้สึกกับพินของคุณ
 • กรองข้อมูลของคุณ: แตะ 30 วันที่ผ่านมา/ตลอดการใช้งานเพื่อกรองตามวันที่ หรือแตะ  ไอคอนตัวกรอง เพื่อกรองตามประเภทเนื้อหา อุปกรณ์ หรือแหล่งที่มา
 • ดูข้อมูลของคุณบนกราฟ: แตะหนึ่งในเมตริกที่แสดงอยู่เพื่อดูข้อมูลนั้นบนกราฟ 
 • เปรียบเทียบข้อมูลของคุณ: แตะ  ไอคอนลูกศรชี้ลง ใต้แบ่งตามซึ่งอยู่ด้านล่างของกราฟเพื่อแบ่งข้อมูลตามประเภทเนื้อหา อุปกรณ์ หรือแหล่งที่มา
 • ดูบอร์ดที่บันทึกพินของคุณ: แตะดูทั้งหมดที่ด้านล่างของหน้าใต้บันทึกลงในบอร์ดเหล่านี้ หมายเหตุ: หากพินนั้นได้รับการบันทึกไปที่บอร์ดลับ คุณจะไม่เห็นรายละเอียดบอร์ดดังกล่าวที่นี่
 • หมายเหตุ: ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูสถิติของพินรูปภาพ พินวิดีโอ หรือพินไอเดีย นอกจากนี้ หากกำลังดูสถิติของพินไอเดียจากบัญชีส่วนตัว คุณจะเห็นฟีเจอร์เพียงบางส่วน

  ตรวจสอบเมตริกของพิน

  เราคำนวณสถิติพินโดยการรวบรวมข้อมูลของพินทั้งหมดที่แชร์รูปภาพและ URL (หากมี) ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากทุกคนที่บันทึกเนื้อหาที่คุณสร้างหรือเผยแพร่ หรือบันทึกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ปุ่มบันทึกซึ่งเป็นส่วนขยายเบราว์เซอร์ของเรา หรือจากที่อื่นใน Pinterest  นอกจากนี้เรายังรวมข้อมูลจากกิจกรรมดาวน์สตรีมของพิน เช่น การบันทึกจากโปรไฟล์ Pinterest ของคุณหรือเมื่อมีคนบันทึกพินของคุณจากโปรไฟล์ของคนอื่น

  หากคุณสร้างพินไว้ เราจะแสดงเมตริกแบบเรียลไทม์ของพินนั้น เมตริกแบบเรียลไทม์เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้ว่าพินของคุณทำงานเป็นอย่างไรหลังจากเผยแพร่ โปรดทราบว่าเมตริกแบบเรียลไทม์เป็นค่าประมาณและอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นเมตริกเหล่านี้มีโอกาสจะลดลง

  เมตริก

  คำจำกัดความของเมตริก

  จำนวนการคลิกไปภายนอก จำนวนคลิกทั้งหมดที่ไปยัง URL ปลายทางที่เชื่อมโยงกับพินของคุณ
  จำนวนครั้งที่แสดงผล จำนวนครั้งที่พินหรือโฆษณาของคุณปรากฏบนหน้าจอ
  จำนวนการคลิกพิน จำนวนครั้งทั้งหมดที่มีคนแตะพินที่นำไปยังปลายทางทั้งในและนอก Pinterest
  การบันทึก จำนวนครั้งที่มีผู้คนบันทึกพินของคุณไว้ในบอร์ด
  การติดตาม จำนวนผู้ติดตามที่ได้รับจากพินไอเดียพินหนึ่งๆ หมายเหตุ: เมตริกนี้ใช้ได้สำหรับพินไอเดียที่สร้างหลังวันที่ 20 มกราคม 2021
  การเยี่ยมชมโปรไฟล์ จำนวนคนที่เข้าชมโปรไฟล์หลังจากดูพินไอเดียของคุณ หมายเหตุ: เมตริกนี้ใช้ได้สำหรับพินไอเดียที่สร้างหลังวันที่ 8 มีนาคม 2021
  การโต้ตอบ จำนวนครั้งที่มีคนแสดงความรู้สึกต่อพินของคุณ
  ความคิดเห็น จำนวนความคิดเห็นในพินของคุณ
  รูปภาพ จำนวนการลองที่พินได้รับ
  จำนวนการเข้าชมวิดีโอ เล่นพินวิดีโอของคุณต่อเนื่อง 2 วินาทีในขณะที่วิดีโอ 50% ปรากฏบนหน้าจอ
  เล่นที่ 95% จำนวนครั้งที่มีการดูพินวิดีโอถึง 95% ของความยาวหรือมากกว่านั้น โดยนับรวมในกรณีที่ข้ามวิดีโอมาถึงจุดนี้ด้วย
  เวลาในการเล่นโดยเฉลี่ย เวลาเฉลี่ยในการเล่นพินวิดีโอของคุณ ซึ่งรวมถึงเวลาที่มีคนดูวิดีโอซ้ำอีกครั้งในวันเดียวกัน
  เวลาเล่นทั้งหมด (นาที) เวลาเล่นทั้งหมดของพินวิดีโอของคุณในหน่วยนาที

   

  หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพิน สามารถดูได้ที่ Pinterest Analytics เนื่องจากสถิติของพินส่วนใหญ่อัปเดตแบบเรียลไทม์ จึงอาจดูแตกต่างจากข้อมูลที่คุณเห็นใน Pinterest Analytics

  เชื่อมต่อกับครีเอเตอร์คนอื่นๆ ในชุมชน Pinterest Business เข้าร่วมการสนทนา
  End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?