Pinterest Analytics

Pinterest Analytics ช่วยให้คุณเข้าใจการแสดงผลโดยรวมของคุณบน Pinterest ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นว่าเนื้อหาใดทั้งแบบมีค่าจ่ายและออร์แกนิกที่แสดงบ่อยที่สุดบน Pinterest 

ไปที่การวิเคราะห์

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ

 2. คลิก การวิเคราะห์ ที่มุมซ้ายบน แล้วเลือก ภาพรวม หรือไปที่ analytics.pinterest.com

 3. ค้นหาแผงการกรองด้านซ้ายที่คุณสามารถดูเนื้อหาของคุณตามวันที่, ประเภทของเนื้อหา, บัญชีที่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ, อุปกรณ์ และแหล่งที่มา

 4. คุณจะเห็นพินยอดนิยมของคุณ ที่เรียงลำดับตามจำนวนครั้งที่แสดงผลหรือการมีส่วนร่วม

 5. คลิก ส่งออก ที่มุมขวาบนเพื่อส่งออกสำเนาของตัวกรองข้อมูลที่เลือกไว้ในไฟล์ CSV

คุณสามารถใช้ข้อมูลที่พร้อมใช้งานผ่านการวิเคราะห์เพื่อปรับแต่งเนื้อหาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่า 50% ของการแสดงผลของคุณมาจากผู้คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ คุณสามารถเลือกเพื่อปรับปรุงมุมมองเว็บไซต์ของคุณบนมือถือได้ หรือหากคุณพบว่ารายการเฉพาะใดๆ ที่มีการใช้งานการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากที่สุด คุณจะสามารถปักพินที่รายการนั้นไปยังหลายๆ บอร์ดได้มากยิ่งขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการนั้นมีสินค้าในสต๊อกและสามารถใช้งานได้ ข้อมูลเชิงลึกอนุญาตให้คุณเข้าใจว่ากลุ่มผู้ชมของคุณต้องการและเนื้อหาใดที่พวกเขามีส่วนร่วมมากที่สุด

 

การวิเคราะห์ของวิดีโอ

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
 2. คลิก การวิเคราะห์ ที่มุมซ้ายบน แล้วเลือก ภาพรวม หรือไปที่ analytics.pinterest.com/overview/video
 3. คลิก วิดีโอ ที่ด้านซ้าย
 4. คุณจะเห็นพินวิดีโอยอดนิยมของคุณที่เรียงลำดับตามจำนวนครั้งที่แสดงผลหรือการมีส่วนร่วม
 5. คลิก ส่งออก ที่มุมขวาบนเพื่อส่งออกภาพรวมของตัวกรองข้อมูลที่เลือกไว้ในไฟล์ CSV

50 พินยอดนิยม

ในขณะที่คุณกรองข้อมูล พินยอดนิยมของตัวกรองที่เลือกจะแสดงขึ้น พินยอดนิยมคือพินทั้งแบบออร์แกนิกหรือที่มีค่าใช้จ่ายที่ผู้คนได้เห็นหรือมีส่วนร่วมมากที่สุด เลื่อนลงไปที่หน้าการวิเคราะห์เพื่อดูพินยอดนิยมของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น เราจะแสดงพินยอดนิยมจากจำนวนครั้งที่แสดงผลหมายความว่าพินที่มีคนดูมากที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ลูกศรแบบเลื่อนลงที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อ "พินยอดนิยม" เพื่อดูพินยอดนิยมของคุณได้จากการมีส่วนร่วม, การบันทึก, การดูระยะใกล้ หรือจำนวนการคลิกลิงก์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อเห็นเนื้อหาจากโปรไฟล์ และ/หรือ เว็บไซต์ของคุณจะสะท้อนกับผู้ชมของคุณ

คำจำกัดความของเมตริก

 • จำนวนครั้งที่แสดงผล: จำนวนครั้งที่พินของคุณแสดงผลทั้งหมด
 • การมีส่วนร่วม: จำนวนรวมของการมีส่วนร่วมบนพินของคุณ ซึ่งรวมถึงการบันทึก, การดูระยะใกล้  จำนวนการคลิกลิงก์และการเลื่อนดูภาพสไลด์
 • การดูระยะใกล้: จำนวนครั้งที่มีผู้เข้าชมทั้งหมดของพินแบบระยะใกล้
 • การบันทึก: จำนวนครั้งที่มีผู้คนบันทึกพินของคุณไปยังบอร์ด
 • จำนวนการคลิกลิงก์: จำนวนครั้งทั้งหมดที่มีผู้คลิกพินของคุณไปยังปลายทางไม่ว่าจะเป็นในหรือนอก Pinterest
 • การดูวิดีโอ: จำนวนครั้งของการรับชมวิดีโออย่างน้อย 2 วินาทีต่อเนื้อหาของวิดีโอ 50%

 • เวลาในการดูโดยเฉลี่ย: เวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ชมใช้ในการดูวิดีโอของคุณ

 • จำนวนที่บันทึก: จำนวนครั้งที่มีผู้คนบันทึกวิดีโอพินของคุณไปยังบอร์ด

 • จำนวนการคลิกลิงก์: จำนวนคลิกวิดีโอพินที่นำไปยังปลายทาง เปิดหรือปิด Pinterest

 • การดูวิดีโอ 95% ขึ้นไป: จำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอของคุณถึง 95% ของความยาววิดีโอ

 • ระยะเวลารวมในการรับชมทั้งหมด: ระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้คนรับชมวิดีโอวิดีโอของคุณคิดเป็นนาที

กรองตามวันที่

คุณสามารถดูข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป หากคุณต้องการดูช่วงวันที่ก่อนหน้านี้ คุณสามารถสลับกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าได้โดยคลิก สลับกลับ ที่มุมขวาบนของการวิเคราะห์

 1. ไปที่ analytics.pinterest.com

 2. ค้นหาแผงกรองด้านซ้ายและคลิกภายใต้ช่วงวันที่

 3. เลือกวงกลมที่อยู่ถัดจากช่วงวันที่ที่คุณต้องการดู หรือเพิ่มวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่กำหนดเองบนปฏิทิน

 4. ในการตั้งค่าช่วงเวลาของคุณเอง ให้คลิกวันที่แรกที่คุณต้องการดูข้อมูลจากนั้นเลือกวันที่สุดท้าย ข้อมูลจะอัปเดตเพื่อแสดงช่วงเวลาดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการส่งออกข้อมูลในอดีตที่ไม่สามารถใช้งานได้ในการวิเคราะห์เวอร์ชันใหม่ ให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่างของหน้าภาพรวมจากนั้นคลิก ส่งออกแบบดั้งเดิม

กรองตามประเภทเนื้อหา

การวิเคราะห์แสดงภาพรวมของกิจกรรมทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินเมื่อเวลาผ่านไป

เนื้อหาออร์แกนิกหมายถึงกิจกรรมที่มีดังต่อไปนี้:

 • พินที่ได้สร้างหรือบันทึกไว้ในโปรไฟล์ของคุณ

 • พินที่ได้สร้างหรือบันทึกโดยผู้อื่น ซึ่งคุณได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือบัญชี

เนื้อหาแบบมีค่าใช้จ่ายหมายถึงกิจกรรมที่มีดังต่อไปนี้:

 • พินที่โปรโมทโดยคุณรวมถึงกิจกรรมที่ได้รับ ซึ่งหมายความว่าพินที่ได้บันทึกจากแคมเปญที่คุณดำเนินการในอดีต และอาจยังคงได้รับการแสดงผลและการมีส่วนร่วมเมื่อมีผู้คนบันทึกพินของคุณไปยังบอร์ดของพวกเขาใน Pinterest

 1. ไปยัง analytics.pinterest.com

 2. ในตัวกรองคอลัมน์ ให้เลือก ทั้งหมด เพื่อดูข้อมูลจากทั้งสองที่ หรือระบุประเภทเนื้อหาโดยเฉพาะ ให้เลือก แบบออร์แกนิก  หรือ แบบมีค่าใช้เงิน หากคุณต้องการดูข้อมูลรายงานจากโฆษณาของคุณ ให้ไปยัง แดชบอร์ดการรายงาน ของคุณ

 3. ไปที่ด้านบนของแผนภูมิ และใช้ลูกศรแบบเลื่อนลงที่อยู่ถัดจาก "การแสดงผล" และ "จำแนกตาม" เพื่อดูกิจกรรมของออร์แกนิกและของชำระเงินแบบเคียงข้างกัน

กรองตามแหล่งที่มา

การวิเคราะห์ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ผู้ปักพินกำลังบันทึกจากเว็บไซต์ที่คุณได้ตรวจสอบยืนยัน

 1. ไปยัง analytics.pinterest.com

 2. ในคอลัมน์ตัวกรองทางด้านซ้าย ให้เลือก ทั้งหมด เพื่อดูข้อมูลจากทั้งสอง หรือเลือกที่จะฝึกฝนในพินที่ได้สร้างขึ้นหรือบันทึกโดยคุณ (ระบุโดย "จากคุณ") หรือพินที่ได้สร้างขึ้นหรือบันทึกโดยบุคคลอื่นบน Pinterest ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบัญชีที่คุณได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไว้ (ระบุโดย "ไม่ได้มาจากคุณ")

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา