ส่วนขยายของ Chrome "Pinterest Tag Helper"

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการแท็ก Pinterest คุณสามารถดูประเทศที่แท็ก Pinterest ใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

Pinterest Tag Helper เป็นส่วนขยายของ Google Chrome ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าแท็กของคุณตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องและส่งผ่านข้อมูลสำเร็จหรือไม่

คุณสามารถใช้ส่วนขยายนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีการส่งข้อมูลเหตุการณ์และค่าการจับคู่ที่ปรับปรุงในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์จริงๆ

วิธีใช้ส่วนขยาย

หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด Pinterest Tag Helper โปรดไปที่ Chrome เว็บสโตร์

ตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์

คุณเพิ่มแท็กเหตุการณ์แล้วและต้องการตรวจสอบว่าแท็กเหตุการณ์ส่งผ่านข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวังได้อย่างถูกต้องโดยการทดสอบหน้าเว็บ 2-3 หน้าในเว็บไซต์ของคุณ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของคุณใน Google Chrome
 2. ไอคอน Pinterest Tag Helper จะระบุจำนวนเหตุการณ์โดยกลายเป็นสีแดงและแสดงจำนวนเหตุการณ์เป็นสีเทา
 3. คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องข้อความ
 4. แต่ละเหตุการณ์จะมีลูกศรดรอปดาวน์ที่คุณใช้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่กำหนดให้กับเหตุการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น แท็กชำระเงินควรแสดงมูลค่าและปริมาณของการซื้อ ดังนั้นหากคุณใช้จ่าย $100 ในสินค้า 2 รายการ กล่องข้อความอาจมีลักษณะเช่นนี้ ส่วนขยายของ Chrome "Pinterest Tag Helper"

หากคุณไม่เห็นข้อมูลเหตุการณ์ที่คุณติดตั้งไว้ ให้ตรวจสอบว่าชื่อข้อมูลเหตุการณ์และค่าเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของเรา ตรวจสอบว่าค่าข้อมูลเหตุการณ์ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังในหน้าปัจจุบัน

การยืนยันความถูกต้องของการจับคู่ที่ปรับปรุง

คุณเพิ่มการจับคู่ที่ปรับปรุงแล้วและต้องการยืนยันว่าแท็ก Pinterest ของคุณส่งอีเมลที่แฮชกลับอย่างถูกต้องโดยการทดสอบหน้าเว็บ 2-3 หน้าในเว็บไซต์ของคุณ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของคุณใน Google Chrome
 2. เมื่อไอคอน Pinterest Tag Helper เปลี่ยนเป็นสีแดงให้คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องข้อความ
 3. ลูกศรดรอปดาวน์จะปรากฏขึ้นถัดจากชื่อเหตุการณ์เมื่อมีการจับคู่ที่ปรับปรุงและ/หรือข้อมูลเหตุการณ์
 4. หากมีการจับคู่ที่ปรับปรุง ผลลัพธ์ 1 ใน 2 รายการจะแสดงดังนี้

  • หากพารามิเตอร์ em ว่างเปล่าหรือถูกกำหนดเป็น "undefined", "n/a", "null" หรือค่าที่แฮชอย่างไม่ถูกต้อง คำเตือนจะปรากฏขึ้น นี่ไม่ใช่ปัญหาเสมอไป เว็บไซต์ของคุณอาจไม่สามารถส่งอีเมลไปยังแท็กในบางหน้าได้ เช่น เมื่อผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบ ส่วนขยายของ Chrome "Pinterest Tag Helper" ที่ใช้การจับคู่ที่ปรับปรุงแสดงพารามิเตอร์ em ว่างเปล่า
  • หากสตริงค่าพารามิเตอร์ em คืออีเมลหรืออีเมลที่แฮช SHA-256 กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อทดสอบอีเมลเทียบกับค่า ส่วนขยายของ Chrome "Pinterest Tag Helper" ที่ใช้การจับคู่ที่ปรับปรุงแสดงสตริงค่าพารามิเตอร์ em เป็นอีเมลหรืออีเมลที่แฮช
 5. หากกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น คุณสามารถทดสอบค่าแฮชของการจับคู่ที่ปรับปรุงได้โดยลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ ป้อนอีเมลเดียวกับที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์นั้นลงในกล่องโต้ตอบ ส่วนขยายจะแฮชที่อยู่ของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่พันธมิตรส่งมา (เราต้องการจับคู่)
  ส่วนขยายของ Chrome "Pinterest Tag Helper" ที่ใช้การจับคู่ที่ปรับปรุงทดสอบค่าที่แฮช

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของส่วนขยาย

ประเภทข้อผิดพลาด คำเตือน ความหมาย การดำเนินการที่แนะนำ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ ค่าการจับคู่ที่ปรับปรุงจากแท็ก Pinterest ของคุณคือ "", "undefined", "n/a" หรือ "null" ซึ่งควรจะเป็นแฮช SHA-256, SHA-1 หรือ MD5
 • คุณติดตั้งพารามิเตอร์การจับคู่ที่ปรับปรุงแล้ว แต่เราไม่ได้รับข้อมูลใดๆ กลับมา ในบางกรณีอาจเป็นเพราะบุคคลในเว็บไซต์ไม่ได้เข้าสู่ระบบในขณะนี้
 • หรืออาจเป็นไปได้ว่ามีการตั้งค่าตัวแปรอีเมลไม่ถูกต้องหรือนำค่าคงที่มาใช้แทนตัวแปรแบบไดนามิก
หากต้องการตรวจสอบว่าการจับคู่ที่ปรับปรุงทำงานได้อย่างถูกต้องโดยใช้ส่วนขยาย Chrome "Pinterest Tag Helper" ให้ไปที่เว็บไซต์ของคุณและลงชื่อเข้าใช้ หากคุณไม่มีฟังก์ชั่นการลงชื่อเข้าใช้ ให้ไปที่ที่ผู้ใช้ระบุอีเมล เช่น การสมัครรับจดหมายข่าวหรือการชำระเงิน ทริกเกอร์เหตุการณ์ที่คุณตั้งค่าไว้และใช้คำแนะนำด้านบนเพื่อทดสอบค่าอีเมลที่แฮชที่ส่งกลับ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง มีการส่งรหัสผลิตภัณฑ์เดียวกันในหลายเหตุการณ์ ผลิตภัณฑ์ในหน้า (URL) ต่างกันอาจมี product_id เหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ใช่กรณีนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีการส่งรหัสผลิตภัณฑ์เดียวกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยเกิดจากข้อผิดพลาด ตรวจสอบว่าค่าที่กำหนดให้กับ product_id เป็นตัวแปรแบบไดนามิกและเขียนด้วยไวยากรณ์ที่ถูกต้องโดยตรวจสอบกับนักพัฒนาของคุณ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เหตุการณ์การเข้าชมหน้าเว็บเกิดขึ้นโดยไม่มีรหัสผลิตภัณฑ์ การกำหนดเป้าหมายใหม่แบบไดนามิกจำเป็นต้องมีการส่งกลับข้อมูล product_id พร้อมกับแท็กเข้าชมหน้าเว็บ จำเป็นต้องส่งกลับข้อมูล product_id พร้อมกับคอนเวอร์ชัน จึงจะเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้ แต่ว่าไม่บังคับ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เกิดเหตุการณ์เพิ่มไปยังรถเข็นโดยไม่มีรหัสผลิตภัณฑ์ การกำหนดเป้าหมายใหม่แบบไดนามิกจำเป็นต้องมีการส่งกลับข้อมูล product_id พร้อมกับแท็กเพิ่มไปยังรถเข็น จำเป็นต้องส่งกลับข้อมูล product_id พร้อมกับคอนเวอร์ชัน จึงจะเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้ แต่ว่าไม่บังคับ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เหตุการณ์ชำระเงินเกิดขึ้นโดยไม่มีรหัสผลิตภัณฑ์ การกำหนดเป้าหมายใหม่แบบไดนามิกจำเป็นต้องมีการส่งกลับข้อมูล product_id พร้อมกับแท็กการชำระเงิน จำเป็นต้องส่งกลับข้อมูล product_id พร้อมกับคอนเวอร์ชัน จึงจะเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้ แต่ว่าไม่บังคับ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เหตุการณ์การเข้าชมหน้าเว็บเกิดขึ้นโดยไม่มีหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์สำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมายซึ่งคุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันได้
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เหตุการณ์เพิ่มไปยังรถเข็นเกิดขึ้นโดยไม่มีหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์สำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมายซึ่งคุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันได้
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เหตุการณ์ชำระเงินเกิดขึ้นโดยไม่มีหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์สำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมายซึ่งคุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันได้
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เหตุการณ์ชำระเงินเกิดขึ้นโดยไม่มีค่าการชำระเงิน การส่งกลับข้อมูลค่า (รายได้) จากคอนเวอร์ชันการชำระเงินเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จะทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนในการใช้จ่ายโฆษณาของคุณ หากเราตรวจพบค่าว่าง ค่าศูนย์ หรือค่าที่ไม่รู้จัก ระบบจะไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่กำลังส่งกลับไปยัง Pinterest เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาและรายงานในตัวจัดการโฆษณา กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรแบบไดนามิกที่ใช้เพื่อเติมค่านั้นเขียนขึ้นหรือกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบตัวแปรข้อมูลเหตุการณ์ในแท็กเหตุการณ์โดยตรวจสอบกับผู้พัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรเหล่านั้นได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เหตุการณ์ชำระเงินเกิดขึ้นโดยมีค่าการชำระเงินเป็น 0 การส่งกลับข้อมูลค่า (รายได้) จากคอนเวอร์ชันการชำระเงินเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จะทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนในการใช้จ่ายโฆษณาของคุณ หากเราตรวจพบค่าว่าง ค่าศูนย์ หรือค่าที่ไม่รู้จัก ระบบจะไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่กำลังส่งกลับไปยัง Pinterest เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาและรายงานในตัวจัดการโฆษณา กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรแบบไดนามิกที่ใช้เพื่อเติมค่านั้นเขียนขึ้นหรือกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบตัวแปรข้อมูลเหตุการณ์ในแท็กเหตุการณ์โดยตรวจสอบกับผู้พัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรเหล่านั้นได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เหตุการณ์ชำระเงินเกิดขึ้นโดยมีค่าที่ไม่รู้จัก การส่งกลับข้อมูลค่า (รายได้) จากคอนเวอร์ชันการชำระเงินเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จะทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนในการใช้จ่ายโฆษณาของคุณ หากเราตรวจพบค่าว่าง ค่าศูนย์ หรือค่าที่ไม่รู้จัก ระบบจะไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่กำลังส่งกลับไปยัง Pinterest เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาและรายงานในตัวจัดการโฆษณา กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรแบบไดนามิกที่ใช้เพื่อเติมค่านั้นเขียนขึ้นหรือกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบตัวแปรข้อมูลเหตุการณ์ในแท็กเหตุการณ์โดยตรวจสอบกับผู้พัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรเหล่านั้นได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ที่คาดหวัง เหตุการณ์ชำระเงินมีค่า > 150,000 (P0) มีกรณีน้อยมากที่ผู้ใช้จะใช้จ่ายออนไลน์เกือบถึง $150,000 ในการซื้อเพียงครั้งเดียว เราจะเตือนคุณหากเราเห็นค่าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชำระเงินมากกว่า $150,000 โดยทั่วไป ปัญหาในกรณีนี้คือค่าการชำระเงินมีการใส่ตำแหน่งทศนิยมไม่ถูกต้องหรือละเว้น ตรวจสอบการตั้งค่าสคริปต์หรือชั้นข้อมูลที่คุณได้ตั้งค่าไว้ และตรวจสอบว่าสคริปต์ดังกล่าวเติมค่าการชำระเงินที่ตรงกับรถเข็นของลูกค้าของคุณ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์แบบคงที่ อีเมลที่ระบุในทุกเหตุการณ์เป็นอีเมลเดียวกัน คอนเวอร์ชันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณเป็นการดำเนินการโดยผู้ใช้คนละคน หากเราตรวจพบว่าค่าอีเมลที่แฮชซึ่งส่งกลับโดยใช้การจับคู่ที่ปรับปรุงสำหรับเหตุการณ์คอนเวอร์ชันทั้งหมดเป็นค่าเดียวกัน อาจเป็นไปได้ว่ามีการป้อนอีเมลแบบคงที่ในตัวแปรอีเมลแบบไดนามิก หรือตัวแปรไดนามิกเสียหาย ตรวจสอบว่าค่าที่กำหนดให้กับ “em” ในโค้ดแท็ก Pinterest ของคุณเป็นตัวแปรแบบไดนามิก ค่านี้ไม่ควรเป็นอีเมลของคุณ อีเมลของบริษัท หรือค่าคงที่ใดๆ แฮชของอีเมลที่เราได้รับควรเปลี่ยนไปสำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์แบบคงที่ มีการส่งรหัสคำสั่งซื้อเดียวกันในหลายเหตุการณ์ เราจะถือว่ามีการกำหนด order_id ที่ไม่ซ้ำกันให้กับเหตุการณ์คอนเวอร์ชันแต่ละเหตุการณ์ แต่หากเราตรวจพบว่ามีการกำหนดค่า order_id เดียวกันหลายครั้ง นั่นหมายความว่าเราได้รับข้อมูลที่ซ้ำกันหรือชั้นข้อมูลของคุณไม่ได้รับการเติมอย่างถูกต้อง
 • เมื่อมีการเริ่มใช้แท็กเหตุการณ์ชำระเงินหลายครั้งสำหรับเหตุการณ์การคอนเวอร์ชันเดียวกัน ให้ตรวจสอบว่าแท็กจะไม่เริ่มทำงานอีกเมื่อผู้ใช้โหลดหน้ายืนยันการชำระเงินใหม่หรือเข้าชมอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูล หากคุณกำลังพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง ฟังก์ชัน javascript สามารถช่วยได้
 • ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ใส่ค่าคงที่ในตัวแปร order_id โดยไม่ตั้งใจ ค่าที่เหมาะสมควรเป็นตัวแปรแบบไดนามิกที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำกันแต่ละเหตุการณ์
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์แบบคงที่ ค่าเหตุการณ์ชำระเงินมีรหัสสกุลเงินที่ไม่รู้จัก เรารองรับรายการรหัสสกุลเงินบางรหัส หากคุณส่งรหัสที่เราไม่รองรับ เราจะไม่สามารถบันทึกค่าของคอนเวอร์ชันได้

ตรวจสอบรายการรหัสสกุลเงินที่เรารองรับต่อไปนี้และตรวจสอบว่าแท็กเหตุการณ์ของคุณใช้อย่างถูกต้อง

AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BAM, BGN, BHD, BMD, BND, BOB, BRL, BSD,CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, EGP, EUR, FJD, GBP, GEL, GIP, HKD, HNL, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JMD, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MAD, MDL, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, VND, ZAR

ข้อกังวลที่ทราบ

(ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจากการสังเกตโดยอิงตามความหมายของเว็บไซต์)

 • เว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองแบบอะซิงโครนัส (เช่น การเปลี่ยนแปลงมุมมองโดยไม่โหลดหน้าเว็บ) รายงานแท็กทั้งหมดที่ยังคงมีอยู่ผ่านการนำทาง ดังนั้นเมื่อคุณเข้าไปยังไซต์ดังกล่าว จำนวนเหตุการณ์แท็กที่ Tag Helper ลงทะเบียนจะสะสมเพิ่ม
 • เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ที่ส่งผ่านแท็ก Pinterest หากข้อมูลเหตุการณ์บางอย่างที่เปิดเผยโดย Tag Helper ดูผิดปกติ โปรดตรวจสอบด้วยตนเองว่าแท็ก Pinterest นั้นส่งข้อมูลอะไร
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา