ป้องกันการบันทึกจากเว็บไซต์ของคุณลงใน Pinterest

ถ้าไม่อยากให้มีคนบันทึกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของคุณลงใน Pinterest ให้วางโค้ดนี้ลงในส่วน <head> ของหน้าเพจในเว็บไซต์:

<meta name="pinterest" content="nopin" />

เวลามีคนพยายามบันทึกเนื้อหาต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของคุณลงใน Pinterest พวกเขาจะเห็น: "เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้บันทึกเนื้อหาลงใน Pinterest กรุณาติดต่อเจ้าของเว็บไซต์หากมีข้อสงสัย ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา!"

คุณสามารถกำหนดข้อความได้โดยเพิ่มคำอธิบายลงในเมต้าแท็ก:

<meta name = "pinterest" content = "nopin" description = "เสียใจด้วย บันทึกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของฉันไม่ได้นะ!" />

ถ้าต้องการปิดการบันทึกรูปลงใน Pinterest เพียงหนึ่งรูป ให้เพิ่มแท็กนี้ที่รูปนั้น:

<img src = "foo.jpg" nopin = "nopin" />

หากคุณเชื่อว่าลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด โปรดไปที่หน้าลิขสิทธิ์ของเรา เพื่อส่งคำร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา