การวิเคราะห์โปรไฟล์

ดูการวิเคราะห์โปรไฟล์ของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าพินใดของคุณที่มีผู้คนเห็น บันทึก และคลิกมากที่สุด ค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนสนใจและต้องการบันทึกพินที่คล้ายกันต่อ เพื่อช่วยให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นบน Pinterest

เพื่อดูการวิเคราะห์โปรไฟล์ของคุณ คลิก การวิเคราะห์ ที่ด้านบนของ Pinterest แล้วเลือก โปรไฟล์

การวิเคราะห์โปรไฟล์ Pinterest แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การแสดงผล การบันทึก การคลิก และทุกช่วงเวลา

การแสดงผลคือจำนวนครั้งของพินที่ลิงก์จากโปรไฟล์ของคุณได้ปรากฏในหน้าฟีด ฟีดตามหมวดหมู่ และผลการค้นหาใน Pinterest ยอดเฉลี่ยผู้ชมต่อเดือนคือจำนวนผู้เข้าชมพินของคุณในช่วงเวลา 30 วันที่ผ่านมา รวมถึงพินทั้งหมดที่คุณได้บันทึกไปยัง Pinterest และพินที่บุคคลอื่นได้บันทึกจากเว็บไซต์และบัญชีที่เชื่อมโยงของคุณ 

การบันทึกคือจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ได้บันทึกพินของคุณไปยังบอร์ดของพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ว่าผู้คนสามารถค้นพบเนื้อหาของคุณบน Pinterest ได้อย่างไร

จำนวนคลิกจะแสดงจำนวนการคลิกบนพินจากโปรไฟล์ของคุณ

ทุกช่วงเวลาจะรวมถึงชุดค่าผสมของเมตริกย้อนหลังไปถึงตอนเริ่มต้นของบัญชี Pinterest รวมทั้ง:

  • พินที่ได้รับการบันทึกมากที่สุดตลอดกาลของคุณ
  • พินที่ได้อันดับสูงในการค้นหา
  • พินประสิทธิภาพสูง คือพินที่มีส่วนร่วมที่สูงสุดตลอดกาลจากผู้คน โดยดูจากการบันทึก ความคิดเห็น การส่ง และอื่นๆ

คุณจะเห็นเมตริกทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยรายวัน ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อดูข้อมูลตามเวลาเฉพาะที่ต้องการ ช่วงเวลา และเมนูแอปทั้งหมด เพื่อกรองข้อมูลโปรไฟล์ตามอุปกรณ์ คลิก ส่งออกข้อมูล เพื่อส่งออกข้อมูลของคุณเป็นไฟล์ CSV

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจาก Pinterest Analytics ให้ใช้ได้จริงจาก บล็อกสำหรับธุรกิจของเรา

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา