การวิเคราะห์โปรไฟล์

ดูการวิเคราะห์โปรไฟล์ของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าพินใดของคุณที่มีผู้คนเห็น บันทึก และคลิกมากที่สุด ค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนสนใจและต้องการบันทึกพินที่คล้ายกันต่อ เพื่อช่วยให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นบน Pinterest

เพื่อดูการวิเคราะห์โปรไฟล์ของคุณ คลิก การวิเคราะห์ ที่ด้านบนของ Pinterest แล้วเลือก โปรไฟล์

การวิเคราะห์โปรไฟล์ Pinterest แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การแสดงผล การบันทึก จำนวนการคลิกลิงก์ และทุกช่วงเวลา: 

  • การแสดงผลคือจำนวนครั้งของพินที่ลิงก์จากโปรไฟล์ของคุณได้ปรากฏในหน้าฟีดหลัก ฟีดตามหมวดหมู่ และผลการค้นหาใน Pinterest ยอดเฉลี่ยผู้ชมต่อเดือนคือจำนวนผู้เข้าชมพินของคุณในช่วงเวลา 30 วันที่ผ่านมา รวมถึงพินทั้งหมดที่คุณได้บันทึกไปยัง Pinterest และพินที่บุคคลอื่นได้บันทึกจากเว็บไซต์และบัญชีที่เชื่อมโยงของคุณ 
  • การบันทึกคือจำนวนครั้งที่ผู้คนได้บันทึกพินของคุณไปยังบอร์ดใดบอร์ดหนึ่งของพวกเขา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้คนสามารถค้นหาเนื้อหาของคุณบน Pinterest ได้
  • จำนวนการคลิกลิงก์ แสดงจำนวนครั้งการคลิกเพื่อไปยังปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอก Pinterest
  • ทุกช่วงเวลาจะรวมถึงชุดค่าผสมของเมตริกย้อนหลังไปถึงตอนเริ่มต้นของบัญชี Pinterest รวมทั้ง:
    • พินที่ได้รับการบันทึกมากที่สุดตลอดกาลของคุณ
    • พินที่ได้อันดับสูงในการค้นหา
    • พินประสิทธิภาพสูง คือพินที่มีส่วนร่วมที่สูงสุดตลอดกาลจากผู้คน โดยดูจากการบันทึก ความคิดเห็น การส่ง และอื่นๆ

คุณจะเห็นเมตริกทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยรายวัน ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อดูข้อมูลตามเวลาเฉพาะที่ต้องการ ช่วงเวลา และเมนูแอปทั้งหมด เพื่อกรองข้อมูลโปรไฟล์ตามอุปกรณ์ คลิก ส่งออกข้อมูล เพื่อส่งออกข้อมูลของคุณเป็นไฟล์ CSV

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจาก Pinterest Analytics ให้ใช้ได้จริงจาก บล็อกสำหรับธุรกิจของเรา

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา