การรายงานกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกแบบออฟไลน์

หลังจากอัปโหลดกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิก คุณสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดการรายงานในตัวจัดการโฆษณาหรือสร้างรายงานในศูนย์รายงานได้

ดูเมตริกแบบออฟไลน์ในแดชบอร์ดการรายงานของตัวจัดการโฆษณา

  1. คลิก ไอคอนแก้ไข ที่ด้านขวาสุดของแถวบนสุดของตารางการรายงาน
  2. คลิกคอนเวอร์ชันชำระเงิน
  3. คลิกออฟไลน์
  4. เลือกเมตริกที่คุณต้องการใช้ในการวัดคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

ดูเมตริกแบบออฟไลน์ในศูนย์รายงาน

  1. คลิกที่ประเภทคอนเวอร์ชันที่คุณสนใจในส่วนคอลัมน์
  2. เลือก "ออฟไลน์" ในเมนูดรอปดาวน์
  3. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเมตริกที่คุณต้องการใช้ในการวัดคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

การตั้งค่าคอนเวอร์ชัน

หน้าต่างคอนเวอร์ชันคือช่วงเวลาที่ระบบจะระบุคอนเวอร์ชันว่ามาจาก คอนเวอร์ชันจะได้รับการระบุแหล่งที่มา หน้าต่างคอนเวอร์ชันการคลิก/การมีส่วนร่วม/การดูสำหรับเหตุการณ์ออฟไลน์อาจเป็น 1, 7, 30, และ 60 วันผสมผสานกันได้

แหล่งที่มาคอนเวอร์ชันหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกไปยัง Pinterest เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการอัปโหลดคอนเวอร์ชัน

คุณสามารถดูการรายงานคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์ได้ตามวันที่ของเหตุการณ์โฆษณาหรือวันที่ของกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิก

ประเภทการรายงาน สิ่งที่คุณจะเห็น ตัวอย่าง
วันที่ของเหตุการณ์โฆษณา จำนวนเหตุการณ์โฆษณาในช่วงวันที่นั้น คอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์ที่เกิดจากเหตุการณ์โฆษณาเหล่านี้จะลงวันที่ในภายหลังตามหน้าต่างคอนเวอร์ชัน

ช่วงวันที่ : 1/1/2020 - 1/30/2020

หน้าต่างคอนเวอร์ชัน : 30/30/30

เหตุการณ์โฆษณาทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่าง 1/1/2020 - 1/30/2020 จะแสดงขึ้น สมมติว่าเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดคอนเวอร์ชัน 100 รายการตั้งแต่วันที่ 1/1/2020 - 2/29/2020 ภายในหน้าต่างคอนเวอร์ชันนี้

คอนเวอร์ชัน 100 รายการดังกล่าวจะแสดงในการรายงาน

วันที่ของกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิก จำนวนคอนเวอร์ชันในช่วงวันที่นี้ เหตุการณ์โฆษณาที่ทำให้เกิดคอนเวอร์ชันเหล่านี้มีผลย้อนหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าต่างคอนเวอร์ชันที่เลือก

ช่วงวันที่ : 1/1/2020 - 1/30/2020

หน้าต่างคอนเวอร์ชัน : 30/30/30

กิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1/1/2020 - 1/30/2020 จะแสดงขึ้น สมมติว่าคอนเวอร์ชันเหล่านี้มีเกิดมาจากเหตุการณ์โฆษณา 100 รายการตั้งแต่ 12/2/2019 - 2/29/2020 ภายในหน้าต่างคอนเวอร์ชัน

กิจกรรมโฆษณา 100 รายการจะแสดงในการรายงาน

 

 

 

 

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา