การรายงานเหตุการ์คอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

หลังจากอัปโหลดเหตุการณ์คอนเวอร์ชัน คุณสามารถเข้าถึงผ่านแดชบอร์ดการรายงานในตัวจัดการโฆษณาหรือสร้างรายงานในศูนย์รายงานได้  

ดูเมตริกออฟไลน์ในตัวจัดการโฆษณา

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest
 2. คลิกโฆษณาที่ด้านบนหน้าจอ จากนั้นคลิกการรายงาน
 3. คลิก ไอคอนแก้ไข ที่มุมขวาบนของตารางการรายงาน  
 4. คลิกคอนเวอร์ชันการชำระเงิน จากนั้นคลิกออฟไลน์
 5. เลือกเมตริกที่คุณต้องการใช้ในการวัดคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

ดูเมตริกออฟไลน์ในรายงานที่กำหนดเอง 

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest
 2. คลิกโฆษณาที่ด้านบนหน้าจอ จากนั้นคลิกรายงานที่กำหนดเอง
 3. คลิกสร้างรายงานใหม่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 4. แก้ไขช่องด้านล่างรายละเอียดรายงาน ตัวกรองข้อมูล และการกำหนดเวลาและกรอบเวลา
 5. ด้านล่างคอลัมน์ คลิก ไอคอนลูกศรขวา ถัดจากคอนเวอร์ชัน Checkout
 6. คลิก ไอคอนลูกศรขวา ถัดจากออฟไลน์ แล้วเลือกคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์ที่คุณต้องการวัด

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานที่กำหนดเอง โปรดอ่านหัวข้อสร้าง แก้ไข และตรวจสอบรายงานที่กำหนดเอง

การตั้งค่าคอนเวอร์ชัน

หน้าต่างคอนเวอร์ชันคือช่วงเวลาที่ระบบจะระบุคอนเวอร์ชันว่ามาจาก หน้าต่างคอนเวอร์ชันการคลิก/การมีส่วนร่วม/การดูสำหรับเหตุการณ์ออฟไลน์อาจเป็น 1, 7, 30, และ 60 วันผสมผสานกันได้

แหล่งที่มาคอนเวอร์ชันหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกไปยัง Pinterest เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการอัปโหลดคอนเวอร์ชัน

คุณสามารถดูการรายงานคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์ได้ตามวันที่ของเหตุการณ์โฆษณาหรือวันที่ของกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิก

ประเภทการรายงาน สิ่งที่คุณจะเห็น ตัวอย่าง
วันที่ของเหตุการณ์โฆษณา จำนวนเหตุการณ์โฆษณาในช่วงวันที่ที่ระบุ คอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์ที่มาจากเหตุการณ์โฆษณาเหล่านี้จะลงวันที่ตามหลังหน้าต่างคอนเวอร์ชัน

ช่วงวันที่ : 1/1/2020 - 1/30/2020

หน้าต่างคอนเวอร์ชัน : 30/30/30

เหตุการณ์โฆษณาทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่าง 1/1/2020 - 1/30/2020 จะแสดงขึ้น สมมติว่าเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดคอนเวอร์ชัน 100 รายการตั้งแต่วันที่ 1/1/2020 - 2/29/2020 ภายในหน้าต่างคอนเวอร์ชันนี้

คอนเวอร์ชัน 100 รายการดังกล่าวจะแสดงในการรายงาน

วันที่ของกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิก จำนวนคอนเวอร์ชันในช่วงวันที่ที่ระบุ เหตุการณ์โฆษณาที่เป็นแหล่งที่มาของคอนเวอร์ชันเหล่านี้จะมีผลย้อนหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าต่างคอนเวอร์ชันที่เลือก

ช่วงวันที่ : 1/1/2020 - 1/30/2020

หน้าต่างคอนเวอร์ชัน : 30/30/30

กิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1/1/2020 - 1/30/2020 จะแสดงขึ้น สมมติว่าคอนเวอร์ชันเหล่านี้มีเกิดมาจากเหตุการณ์โฆษณา 100 รายการตั้งแต่ 12/2/2019 - 2/29/2020 ภายในหน้าต่างคอนเวอร์ชัน

กิจกรรมโฆษณา 100 รายการจะแสดงในการรายงาน

 

 

 

 

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา