ตรวจสอบการรายงาน

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการโฆษณา คุณสามารถดูประเทศที่โฆษณาใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

แดชบอร์ดการรายงานจะสรุปข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของคุณโดยอิงจากวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย จำนวนคลิก และอื่นๆ 

ดูแดชบอร์ดการรายงาน

 1. ให้เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกโฆษณาที่ด้านบนหน้าจอ จากนั้นคลิกการรายงาน

ในหน้าการรายงาน คุณจะเห็นกราฟที่สามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูการนำเสนอด้วยรูปภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาได้ และตารางการรายงานที่คุณสามารถดูหรือส่งออกข้อมูลได้

เมตริก

 
เมตริก คำจำกัดความ
ค่าใช้จ่าย ยอดรวมที่คุณใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาการรายงาน
จำนวนครั้งที่แสดงผล จำนวนครั้งทั้งหมดที่โฆษณาของคุณปรากฏบนหน้าจอ
จำนวนการคลิกลิงก์ จำนวนครั้งทั้งหมดที่มีคนแตะพินที่นำไปยังปลายทางทั้งในและนอก Pinterest
ต้นทุนต่อผลลัพธ์ ต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อผลลัพธ์
CTR จำนวนการคลิกทั้งหมดหารด้วยจำนวนครั้งที่แสดงผลทั้งหมด

 

ปรับแต่งแดชบอร์ดการรายงาน

คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่ปรากฏในกราฟและตารางการรายงานได้โดยเลือกและสร้างตัวกรอง

ใช้ตัวกรองด้านบนกราฟเพื่อเปลี่ยนแปลงช่วงวันที่ วัตถุประสงค์ สถานะ หรือการตั้งค่าคอนเวอร์ชัน หากต้องการดูข้อมูลเฉพาะแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา หรือคำหลัก โปรดสลับไปยังแท็บต่างๆ ที่อยู่ระหว่างกราฟและตาราง จากนั้นคลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการที่ต้องการดูข้อมูล หมายเหตุ: หากคุณเลือกแคมเปญ คุณจะเห็นเฉพาะกลุ่มโฆษณาและโฆษณาภายในแคมเปญนั้นขณะที่คุณสลับระหว่างแท็บ 

เลือกตัวกรองกราฟ

ใช้ตัวกรองกราฟที่มีอยู่เพื่อแก้ไขมุมมองการรายงาน

 

 • ช่วงวันที่: เลือกช่วงวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งช่วงวันที่ที่ต้องการภายในระยะเวลา 25 เดือนที่ผ่านมา หากคุณเริ่มแคมเปญภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและไม่เห็นผลลัพธ์ในกราฟ โปรดเปลี่ยนวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจาก 7 วันที่ผ่านมาเป็นวันนี้หรือรายชั่วโมง วันที่ตามค่าเริ่มต้น 7 วันที่ผ่านมาจะไม่รวมวันที่ปัจจุบัน
 • วัตถุประสงค์: เลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อดู สำหรับการรายงานที่มีหลายวัตถุประสงค์ โปรดเลือกวัตถุประสงค์แต่ละรายการที่ต้องการดู จากนั้นคลิกค่าใช้จ่ายที่ด้านขวาบนของกราฟเพื่อเลือกเมตริกของกราฟ วางเมาส์เหนือแถบในกราฟเพื่อดูข้อมูลที่จำแนกตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
 • สถานะ: เลือกสถานะแคมเปญหนึ่งรายการขึ้นไปเพื่อดู คุณสามารถปรับมุมมองเพื่อดูสถานะได้ในระดับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณา
 • การตั้งค่าคอนเวอร์ชัน: เลือกหน้าต่างคอนเวอร์ชัน วันที่ และแหล่งข้อมูล หน้าต่างแอตทริบิวต์ที่มีระยะเวลายาวขึ้นจะยิ่งวัดผลได้ดียิ่งขึ้นว่าคุณมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้ใน Pinterest อย่างไร เราขอแนะนำให้ใช้ 30 วันสำหรับจำนวนคลิก, 30 วันสำหรับการมีส่วนร่วม และ 1 วันสำหรับจำนวนการดู (30/30/1)

สร้างตัวกรองกราฟ

เลือกตัวกรองตาราง

ใช้ตัวกรองตารางที่มีอยู่เพื่อแก้ไขมุมมองการรายงาน

 • ภาพรวม: รวมเมตริกเบื้องต้น เช่น จำนวนครั้งที่แสดงผลหรือจำนวนคลิก
 • การจัดส่ง: รวมเมตริกการจัดส่ง เช่น เมตริกที่ชำระและได้รับ
 • ประสิทธิภาพ: รวมเมตริกคอนเวอร์ชันสำหรับเหตุการณ์ที่แท็ก Pinterest บันทึกไว้
 • วิดีโอ: รวมเมตริกอัตราการดูและการดูจนจบสำหรับพินวิดีโอ

สร้างตัวกรองตาราง

ส่งออกข้อมูลของคุณจากแดชบอร์ดการรายงาน

นอกเหนือจากการสร้างมุมมองข้อมูลแบบกำหนดเองในตารางการรายงานแล้ว คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลได้อีกด้วย

 1. ให้เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกโฆษณาที่ด้านบนหน้าจอ จากนั้นคลิกการรายงาน
 3. คลิกส่งออกด้านบนตารางการรายงาน จากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการส่งออก
 4. ประเภทรายงานที่คุณเลือกจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา