ตรวจสอบการรายงาน

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการโฆษณา คุณสามารถดูประเทศที่โฆษณาใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

แดชบอร์ดการรายงานจะสรุปข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของคุณโดยอิงจากวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย จำนวนการคลิกพิน และอื่นๆ 

ดูแดชบอร์ดการรายงาน

  1. ให้เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณในคอมพิวเตอร์
  2. คลิกโฆษณาที่ด้านบนหน้าจอ จากนั้นคลิกการรายงาน

ในหน้าการรายงาน คุณจะเห็นกราฟที่สามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูการนำเสนอด้วยรูปภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาได้ และตารางการรายงานที่คุณสามารถดูหรือส่งออกข้อมูลได้

เมตริก

 
เมตริก คำจำกัดความ
ค่าใช้จ่าย ยอดรวมที่คุณใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาการรายงาน
จำนวนครั้งที่แสดงผล จำนวนครั้งที่พินหรือโฆษณาของคุณปรากฏบนหน้าจอ
จำนวนการคลิกพิน จำนวนครั้งทั้งหมดที่มีคนแตะพินที่นำไปยังปลายทางทั้งในและนอก Pinterest
จำนวนการคลิกไปภายนอก จำนวนครั้งที่มีคนดำเนินการที่นำไปยังปลายทางนอก Pinterest
ต้นทุนต่อผลลัพธ์ ต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อผลลัพธ์
CTR จำนวนการคลิกพินทั้งหมดหารด้วยจำนวนครั้งที่แสดงผลทั้งหมด

 

ปรับแต่งแดชบอร์ดการรายงาน

คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่ปรากฏในกราฟและตารางการรายงานได้โดยการเลือกและสร้างตัวกรอง นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งวิธีคำนวณเมตริกในตารางการรายงานได้โดยการสร้างคอลัมน์ที่กำหนดเอง

ใช้ตัวกรองด้านบนกราฟเพื่อเปลี่ยนแปลงช่วงวันที่ วัตถุประสงค์ สถานะ หรือการตั้งค่าคอนเวอร์ชัน หากต้องการดูข้อมูลเฉพาะแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา หรือคำหลัก โปรดสลับไปยังแท็บต่างๆ ที่อยู่ระหว่างกราฟและตาราง จากนั้นคลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการที่ต้องการดูข้อมูล หมายเหตุ: หากคุณเลือกแคมเปญ คุณจะเห็นเฉพาะกลุ่มโฆษณาและโฆษณาภายในแคมเปญนั้นขณะที่คุณสลับระหว่างแท็บ 

เลือกตัวกรองกราฟ

ใช้ตัวกรองกราฟที่มีอยู่เพื่อแก้ไขข้อมูลในกราฟ

  • ช่วงวันที่: เลือกช่วงวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งช่วงวันที่ที่ต้องการภายในระยะเวลา 25 เดือนที่ผ่านมา หากคุณเพิ่งเริ่มแคมเปญภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและไม่เห็นผลลัพธ์ในกราฟ โปรดเปลี่ยนวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจาก 7 วันที่ผ่านมาเป็นวันนี้หรือรายชั่วโมง วันที่แบบ 7 วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นจะไม่รวมวันที่ปัจจุบัน คุณสามารถเลือกช่วง 3 วันใดก็ได้ใน 7 วันล่าสุดเพื่อดึงข้อมูลการรายงานเป็นรายชั่วโมง การเลือกวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เป็นแบบรายชั่วโมงจะเป็นการแสดงข้อมูลการรายงานของ 3 วันล่าสุดเป็นรายชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
  • วัตถุประสงค์: เลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อดู สำหรับการรายงานที่มีหลายวัตถุประสงค์ โปรดเลือกวัตถุประสงค์แต่ละรายการที่ต้องการดู จากนั้นคลิกค่าใช้จ่ายที่ด้านขวาบนของกราฟเพื่อเลือกเมตริกของกราฟ วางเมาส์เหนือแถบในกราฟเพื่อดูข้อมูลที่จำแนกตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
  • สถานะ: เลือกสถานะแคมเปญหนึ่งสถานะขึ้นไปเพื่อดู คุณสามารถปรับแต่งมุมมองเพื่อดูสถานะที่ระดับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณาได้
  • การตั้งค่าคอนเวอร์ชัน: เลือกหน้าต่างคอนเวอร์ชัน วันที่ และแหล่งข้อมูล หน้าต่างแอตทริบิวต์ที่มีระยะเวลายาวขึ้นจะยิ่งวัดผลได้ดียิ่งขึ้นว่าคุณมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้ใน Pinterest อย่างไร เราขอแนะนำให้ใช้ 30 วันสำหรับจำนวนคลิก, 30 วันสำหรับการมีส่วนร่วม และ 1 วันสำหรับจำนวนการดู (30/30/1)

สร้างตัวกรองกราฟ

สร้างตัวกรองกราฟเพื่อปรับแต่งวิธีวัดประสิทธิภาพในกราฟ

เลือกตัวกรองตาราง

ใช้ตัวกรองตารางที่มีอยู่เพื่อแก้ไขข้อมูลในตาราง

  • ภาพรวม: รวมเมตริกเบื้องต้น เช่น จำนวนครั้งที่แสดงผลและจำนวนการคลิกพิน
  • การจัดส่ง: รวมเมตริกการจัดส่ง เช่น เมตริกที่ชำระและได้รับ
  • ประสิทธิภาพ: รวมเมตริกคอนเวอร์ชันสำหรับเหตุการณ์ที่แท็ก Pinterest บันทึกไว้
  • วิดีโอ: รวมเมตริกอัตราการดูและการดูจนจบสำหรับพินวิดีโอ

สร้างตัวกรองตาราง

สร้างตัวกรองตารางเพื่อปรับแต่งว่าจะแสดงเมตริกใดในตารางการรายงาน

สร้างคอลัมน์ที่กำหนดเอง

สร้างคอลัมน์ที่กำหนดเองโดยใช้สูตร และปรับแต่งวิธีคำนวณและรายงานเมตริกในตารางในแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างคอลัมน์ที่กำหนดเองได้มากเท่าที่ต้องการ แต่จะบันทึกได้เพียง 10 คอลัมน์ต่อตารางที่กำหนดเอง คอลัมน์ที่กำหนดเองจะบันทึกไว้ที่ระดับผู้โฆษณา หากคุณลบคอลัมน์ที่กำหนดเอง คอลัมน์นั้นอาจหายไปจากตารางที่กำหนดเองของผู้ใช้บัญชีคนอื่นๆ ด้วย ดังนั้น หากคุณลบคอลัมน์ที่กำหนดเองไปโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ส่งออกข้อมูลจากตารางการรายงาน

นอกเหนือจากการสร้างมุมมองข้อมูลแบบกำหนดเองในตารางการรายงานแล้ว คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลได้อีกด้วย

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา