หยุดโฆษณา

หยุดแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือพินที่โปรโมทของคุณได้ตลอดเวลาที่ตัวจัดการโฆษณา เพื่อหยุดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

  1. จากหน้า Pinterest คลิกที่ โฆษณา ถัดจากแถบค้นหา และคลิกที่ ภาพรวม เพื่อเข้าถึงตัวจัดการโฆษณา
  2. คลิก ดูทั้งหมด ถัดจากประเภทของแคมเปญที่คุณต้องการทำการแก้ไข
  3. คลิกที่แคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือพินที่โปรโมท ที่คุณต้องการทำการแก้ไข
  4. สลับสวิตช์ “ปิด/เปิด” เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งปิด

ถ้าคุณกำลังใช้งานแคมเปญที่มีกลุ่มโฆษณาหลายกลุ่ม การหยุดหนึ่งในกลุ่มโฆษณาชั่วคราวจะหยุดพินที่โปรโมททั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มโฆษณานั้นๆ แต่จะไม่ส่งผลถึงกลุ่มโฆษณาอื่นๆ ที่อยู่ในแคมเปญ  หากคุณหยุดเใช้งานแคมเปญ คุณจะหยุดทุกกลุ่มโฆษณาที่อยู่ภายในแคมเปญนั้นด้วย

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแคมเปญ 
 

ดูบทความอื่น

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา