ปัญหาการวิเคราะห์จาก Pinterest

ข้อมูลไม่ปรากฏ

เพราะการโหลดข้อมูลใน Pinterest สามารถใช้เวลาได้มากถึง 48 ชั่วโมง ดังนั้นข้อมูลล่าสุดจึงอาจยังไม่ปรากฏ

หากคุณเพิ่งแปลงเป็นบัญชีธุรกิจ โปรดทราบว่าระบบสามารถแสดงได้เพียงข้อมูลที่มาจากวันที่ทำการแปลงบัญชีเป็นต้นไปเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งาน โดยจะมีการโหลดข้อมูลใหม่หลังจาก 2 วัน และคุณสามารถดูข้อมูลรวมทั้งสัปดาห์ได้ภายใน 10 วัน

คุณอาจไม่เห็นข้อมูลใดเลยหากจำนวนพินจากเว็บไซต์ของคุณมีไม่มากพอ หรือหากเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยันแล้วของคุณมีการเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL อื่น

ไม่มีข้อมูลที่เก็บจากปุ่มบันทึกบนเว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลจะบันทึกก็ต่อเมื่อคุณใช้ ปุ่มบันทึกหลักของ Pinterest เท่านั้น หากยังไม่เห็นข้อมูล เป็นไปได้ว่าเว็บไซต์ของคุณใช้ปุ่มบันทึกของบุคคลที่สามอยู่

มีจำนวนการคลิกมากกว่าเครื่องมือวิเคราะห์อื่น

เป็นธรรมดาที่จะเห็นจำนวนคลิกมากกว่าเครื่องมือวิเคราะห์อื่น เพราะเราติดตามจากการคลิกเข้าพินของคุณ ไม่ได้ติดตามจำนวนครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ จึงอาจเป็นไปได้ว่ามีคนไปยังเว็บไซต์ของคุณแล้วออกก่อนที่รหัสติดตามการวิเคราะห์ในเว็บไซต์จะบันทึกการเข้าชมนั้น โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ของคุณหากเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกัน

ประสิทธิภาพของริชพิน

ในปัจจุบัน ระบบจะแสดงเฉพาะพินยอดนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้น เนื่องจากเราไม่สามารถกรองรายการให้แสดงเพียงพินชนิดใดชนิดหนึ่งได้ ริชพินจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนรูปตัว ‘R’ ในคอลัมน์ทางขวาที่ด้านบนรายการพินยอดนิยมของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา