อัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีคอนเวอร์ชันบนเว็บ ในแอป และ/หรือแบบออฟไลน์ไปยังตัวจัดการโฆษณา จากนั้นเราจะจับคู่แคมเปญที่เกี่ยวข้องกับคอนเวอร์ชันเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบคอนเวอร์ชันทั้งหมดของแคมเปญในตัวจัดการโฆษณาได้

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณมีแคมเปญที่ใช้งานอยู่

เตรียมไฟล์ CSV ของคุณ
 • ความถี่: อัปโหลดไฟล์ของคุณอย่างน้อยเดือนละครั้งและส่งข้อมูลคอนเวอร์ชันภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดคอนเวอร์ชันแต่ละครั้งไปให้ Pinterest
 • ขนาดไฟล์: ไฟล์ของคุณต้องมีขนาดไม่เกิน 5 GB และมีแถวไม่เกิน 10 ล้านแถว
 • อัปโหลดคอนเวอร์ชันไปยังผู้จัดการโฆษณา
 • เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest
 • คลิกโฆษณาที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นคลิกคอนเวอร์ชัน
 • คลิกอัปโหลดไฟล์ในการนำทางด้านซ้าย
 • คลิก ลูกศรวงกลมลูกศรชี้ขึ้น เพื่อเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดหรือลากและวางไฟล์เพื่ออัปโหลด
 • เมื่อเราได้รับไฟล์คอนเวอร์ชันของคุณและจับคู่เรียบร้อยแล้ว เราจะลบไฟล์ดั้งเดิมพร้อมกับตัวระบุผู้ใช้ที่คุณให้กับเราดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดข้อมูลโฆษณา

  ตรวจสอบสถานะการอัปโหลด csv ของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest
 • คลิกโฆษณาที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นคลิกคอนเวอร์ชัน
 • คลิกประวัติการอัปโหลดในการนำทางด้านซ้าย
 • หากอัปโหลดสำเร็จ ข้อมูลของคุณจะพร้อมใช้งานในแดชบอร์ดการรายงานของตัวจัดการโฆษณาภายใน 48 ชั่วโมงหากอัปโหลดไม่สำเร็จ ให้ไปที่แก้ไขปัญหาการอัปโหลดของคุณ

  แก้ไขปัญหาการอัปโหลดของคุณ

  หากอัปโหลดไม่สำเร็จ ให้หาและตรวจสอบข้อผิดพลาดในการอัปโหลดและทำการอัปเดตก่อนที่จะส่ง CSV อีกครั้ง

 • เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
 • คลิกโฆษณาที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นคลิกคอนเวอร์ชัน
 • คลิกประวัติการอัปโหลดในการนำทางด้านซ้าย
 • คลิกที่แถวของการอัปโหลดที่ล้มเหลวเพื่อดูรายการดรอปดาวน์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของความล้มเหลว
 • คลิกดูข้อผิดพลาดของข้อมูลเพื่อดูค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใน CSVตรวจสอบช่องข้อมูลลูกค้าและช่องข้อมูลเหตุการณ์เพื่อดูสคีมาที่ควรใช้และตัวอย่างของค่าที่ยอมรับ
 • Pinterest จะไม่เก็บไฟล์ csv ดั้งเดิมจากผู้โฆษณาหลังจากกระบวนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ ในการแก้ไขปัญหา คุณควรอ้างอิงค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลด

  ข้อกำหนดไฟล์ CSV
  ชื่อคอลัมน์ คำอธิบาย ตัวอย่าง จำเป็นไหม
  email

  อีเมลสูงสุด 4 รายการ (มีคอลัมน์ได้สูงสุด 4 คอลัมน์โดยใช้ชื่อส่วนหัวว่า email หรือ email_1, email_2, email_3, email_4)

  เรารองรับทั้งช่องข้อมูลลูกค้าที่แฮช (SHA256, SHA1, MD5) และแบบข้อความปกติ

  หากใช้การแฮช SHA256, SHA1, MD5 ให้ใช้อักขระตัวพิมพ์เล็กและลบช่องว่างเพิ่มเติมที่นำหน้า ต่อท้าย หรืออยู่ระหว่างอีเมล

  example@email.com ต้องระบุช่อง email หรือ madid
  madid
  ID โฆษณาบนมือถือ เรายอมรับ ID โฆษณา Android
  AECE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 ต้องระบุช่อง email หรือ madid
  ชื่อคอลัมน์ คำอธิบาย ตัวอย่าง จำเป็นไหม
  event_time
  (โปรดอย่ารวบรวมข้อมูลโดยใช้ Excel เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขอัตโนมัติ)
  แนะนำให้ใช้การประทับเวลาแบบ Unix เรายอมรับรูปแบบต่อไปนี้
  • MM/dd/yyyy hh:mm:ss aa
  • MM/dd/yyyy HH:mm:ss
  • yyyy-MM-dd HH:mm:ss
  • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
  • yyyy-MM-dd HH:mm:ss+zzzz
  • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+zzzz
  • yyyy-MM-dd
  • MM/dd/yyyy
  การประทับเวลาแบบ Unix
  ควรอัปโหลดข้อมูลธุรกรรมภายใน 30 วันหลังจากเกิดคอนเวอร์ชัน

  08/14/2012

  หรือ

  08/14/2012 5:01:54 PM

  หรือ

  2019-08-14T12:32:42+0700

  ใช่
  event_type

  ประเภทกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกมาตรฐาน:

  • Signup
  • Checkout
  • Custom
  • ViewCategory
  • Search
  • AddToCart
  • WatchVideo
  • Lead

  หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นที่เป็น Checkout

  Checkout ใช่
  source_type เพิ่มประเภทแหล่งที่มาของเหตุการณ์:
  • offline
  • app_android
  • app_ios
  • web
  หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นเป็นออฟไลน์
  offline ใช่
  value มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในแถวนั้น 500.00 ใช่ สำหรับการชำระเงิน
  order_id ตัวระบุที่อยู่ติดกันสำหรับธุรกรรมออฟไลน์ จำกัดความยาว 64 อักขระ X-151481 ไม่บังคับแต่ควรใช้สำหรับเหตุการณ์ Checkout
  quantity จำนวนสินค้าที่ซื้อ 15

  ไม่

  product_id
  ช่องหมายเลขรายการอาจมีค่าตัวอักษรและตัวเลข โดยไม่มีอักขระพิเศษ สัญลักษณ์สกุลเงิน หรือเครื่องหมายจุลภาค ช่องนี้ให้คุณสามารถแยกธุรกรรมออกเป็นหลายเหตุการณ์ได้โดยใช้ ID ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น SKU, UPC สำหรับสินค้าแต่ละรายการที่เชื่อมโยงกับ ID ธุรกรรมเดียวกัน

  108

  หรือ

  F28

  ไม่
  currency สกุลเงินที่ชำระ

  USD

  CAD

  ไม่
  property พร็อพเพอร์ตี้เว็บไซต์ที่ซื้อสินค้านั้น brandsite.com ไม่
  product_name ชื่อย่อของผลิตภัณฑ์ Gabrielle chair ไม่
  promo_code โปรโมชั่นที่ใช้ในการซื้อ Winter 10 ไม่
  product_category หมวดหมู่ระดับบนสุดของผลิตภัณฑ์ furniture
  ไม่
  product_sub_category หมวดหมู่ย่อยของผลิตภัณฑ์ chair
  ไม่
  product_variant ตัวระบุรูปแบบอื่นของผลิตภัณฑ์

  สีแดง

  หรือ

  leather


  ไม่
  product_brand ชื่อแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ Gabrielle
  ไม่
  is_new_customer

  ลูกค้าใหม่ (Y)

  ลูกค้าเดิม (N)

  Y
  ไม่
  ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

  เมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์กับ Pinterest แล้ว ลองเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์คอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

  End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?