อัปโหลดคอนเวอร์ชันด้วยตัวจัดการโฆษณา

อัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีคอนเวอร์ชันบนเว็บ ในแอป และ/หรือแบบออฟไลน์ไปยังตัวจัดการโฆษณา จากนั้นเราจะจับคู่แคมเปญที่เกี่ยวข้องกับคอนเวอร์ชันเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบคอนเวอร์ชันทั้งหมดของแคมเปญในตัวจัดการโฆษณาได้

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณมีแคมเปญที่ใช้งานอยู่

เตรียมไฟล์ CSV ของคุณ

 • ความถี่: อัปโหลดไฟล์ของคุณอย่างน้อยเดือนละครั้งและส่งข้อมูลคอนเวอร์ชันภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดคอนเวอร์ชันแต่ละครั้งไปให้ Pinterest
 • ขนาดไฟล์: ไฟล์ของคุณต้องมีขนาดไม่เกิน 5 GB และมีแถวไม่เกิน 10 ล้านแถว

อัปโหลดคอนเวอร์ชันไปยังผู้จัดการโฆษณา

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest
 2. คลิกโฆษณาที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นคลิกคอนเวอร์ชัน
 3. คลิกอัปโหลดไฟล์ในการนำทางด้านซ้าย
 4. คลิก ลูกศรวงกลมลูกศรชี้ขึ้น เพื่อเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดหรือลากและวางไฟล์เพื่ออัปโหลด

เมื่อเราได้รับไฟล์คอนเวอร์ชันของคุณและจับคู่เรียบร้อยแล้ว เราจะลบไฟล์ดั้งเดิมพร้อมกับตัวระบุผู้ใช้ที่คุณให้กับเราดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดข้อมูลโฆษณา

ตรวจสอบสถานะการอัปโหลด csv ของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest
 2. คลิกโฆษณาที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นคลิกคอนเวอร์ชัน
 3. คลิกประวัติการอัปโหลดในการนำทางด้านซ้าย

หากอัปโหลดสำเร็จ ข้อมูลของคุณจะพร้อมใช้งานในแดชบอร์ดการรายงานของตัวจัดการโฆษณาภายใน 48 ชั่วโมงหากอัปโหลดไม่สำเร็จ ให้ไปที่แก้ไขปัญหาการอัปโหลดของคุณ

แก้ไขปัญหาการอัปโหลดของคุณ

หากอัปโหลดไม่สำเร็จ ให้หาและตรวจสอบข้อผิดพลาดในการอัปโหลดและทำการอัปเดตก่อนที่จะส่ง CSV อีกครั้ง

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
 2. คลิกโฆษณาที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นคลิกคอนเวอร์ชัน
 3. คลิกประวัติการอัปโหลดในการนำทางด้านซ้าย
 4. คลิกที่แถวของการอัปโหลดที่ล้มเหลวเพื่อดูรายการดรอปดาวน์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของความล้มเหลว
 5. คลิกดูข้อผิดพลาดของข้อมูลเพื่อดูค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใน CSVตรวจสอบช่องข้อมูลลูกค้าและช่องข้อมูลเหตุการณ์เพื่อดูสคีมาที่ควรใช้และตัวอย่างของค่าที่ยอมรับ

Pinterest จะไม่เก็บไฟล์ csv ดั้งเดิมจากผู้โฆษณาหลังจากกระบวนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ ในการแก้ไขปัญหา คุณควรอ้างอิงค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลด

ข้อกำหนดไฟล์ CSV

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

เมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์กับ Pinterest แล้ว ลองเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์คอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา