อัปโหลดคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์ไปที่ LiveRamp จากนั้น LiveRamp จะจับคู่คอนเวอร์ชันกับ Pinterest ID และรายงานกลับมาให้เรา จากนั้นเราจะจับคู่แคมเปญที่เกี่ยวข้องกับคอนเวอร์ชันเหล่านี้เพื่อให้คุณตรวจสอบคอนเวอร์ชันทั้งหมดของแคมเปญในตัวจัดการโฆษณาได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม
 • ตรวจสอบว่าคุณมีแคมเปญที่ใช้งานอยู่
 • ยืนยันการเข้าร่วมกับ LiveRamp และส่งรหัสผู้โฆษณา Pinterest เฉพาะเจาะจงไปยัง LiveRamp
 • หากบัญชีผู้โฆษณา Pinterest หลักมีบัญชีย่อยหลายบัญชี ให้ส่งรหัสผู้โฆษณา Pinterest ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละบัญชีย่อยไปยัง LiveRamp ด้วย 
 • ส่งข้อมูลของคุณไปที่ LiveRamp

  หลังจากที่คุณมอบรหัสผู้โฆษณา Pinterest ให้กับ LiveRamp แล้ว LiveRamp จะส่งข้อมูลคอนเวอร์ชันกลับไปยัง Pinterest หากต้องการความช่วยเหลือในการนำข้อมูลไปใช้ใน LiveRamp โปรดดูที่ศูนย์ความช่วยเหลือของ LiveRamp

 • ความถี่: อัปโหลดไฟล์ของคุณอย่างน้อยเดือนละครั้งและส่งข้อมูลคอนเวอร์ชันภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดคอนเวอร์ชันแต่ละครั้งไปยัง Pinterest
 • ขนาดไฟล์: ไฟล์ของคุณต้องมีขนาดไม่เกิน 5 GB และมีแถวไม่เกิน 10 ล้านแถว
 • เวลาการจัดส่ง:  LiveRamp จะประมวลผลและจัดส่งกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกไปให้ Pinterest ภายใน 1-3 วัน ข้อมูลคอนเวอร์ชันของคุณจะพร้อมให้ดู 48 ชั่วโมงหลังจากนั้น
 • แยกไฟล์สำหรับแต่ละบัญชี: อย่ารวมคอนเวอร์ชันจากบัญชีย่อยเป็นไฟล์เดียว อัปโหลดคอนเวอร์ชันสำหรับบัญชีย่อยแต่ละบัญชีแยกกัน
 • ข้อกำหนดไฟล์ CSV
  ชื่อคอลัมน์ คำอธิบาย ตัวอย่าง จำเป็นหรือไม่

  email

  อีเมลสูงสุด 4 รายการ (มีคอลัมน์ได้สูงสุด 4 คอลัมน์โดยใช้ชื่อส่วนหัวว่า email หรือ email_1, email_2, email_3, email_4)

  หากใช้การแฮช SHA256, SHA1 หรือ MD5 ให้ใช้อักขระตัวพิมพ์เล็กและลบช่องว่างเพิ่มเติมที่นำหน้า ต่อท้าย หรืออยู่ระหว่างอีเมล

  example@email.com สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  madid รหัสโฆษณาบนมือถือ
  • ID โฆษณา Google
  AECE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น

  ชื่อ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์" John สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  LASTNAME ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์" สมิธ สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  ADDRESS1 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์" 400 Church St สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  ADDRESS2 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์" Apt 123 สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  CITY ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์" San Francisco สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  STATE ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์" CA สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  ZIP ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์" 94112 สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  ZIP4 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์" 1234 สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  PHONE1

  สามารถใช้ข้อความธรรมดาหรือแฮชก็ได้ โดยยอมรับแฮช SHA-1 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์"

  หมายเลขโทรศัพท์สามารถใช้จับคู่โดยมีหรือไม่มี PII (ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้) เพิ่มเติมก็ได้ และสามารถใช้จับคู่ร่วมกับชื่อและนามสกุล (คล้ายกับ NAP) เพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น

  หมายเหตุ: ไฟล์ข้อมูลในสหภาพยุโรปไม่สามารถมีหมายเลขโทรศัพท์ที่แฮชได้

  รูปแบบที่อนุญาต:

   

  • +1XXXXXXXXXX
  • +1 (XXX) XXX-XXXX
  • (XXX) XXX-XXXX
  • XXX-XXX-XXXX
  • XXX XXX XXXX
  • XXXXXXXXXX (ต้องใช้รูปแบบนี้หากแฮช)
  สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  CCID

  แพลตฟอร์มเฉพาะ เช่น Google หรือ Facebook จะกำหนด ID ที่กำหนดเองให้กับผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบ ID ที่กำหนดเอง"

  หมายเหตุ: หาก ID ที่กำหนดเองผูกกับ PII (ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้) จะถือว่าเป็น ID ที่ "รู้จัก" และไม่ใช่ "ไม่ระบุชื่อ"

    สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  cookie ข้อมูลที่เว็บไซต์กำหนดเมื่อเบราว์เซอร์ของผู้ใช้รายหนึ่งๆ เข้าชมเว็บไซต์นั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบคุกกี้"   สามารถใช้ตัวระบุที่แสดงในที่นี้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณระบุให้มากที่สุดเพื่อให้จับคู่กับฐานข้อมูลของ LiveRamp ได้มากขึ้น
  IDL ตัวระบุของ LiveRamp ที่ผูกกับอุปกรณ์ใน LiveRamp Identity Graph ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความของ LiveRamp "การจัดรูปแบบ IdentityLinks" ดูตัวอย่างได้ในบทความของ LiveRamp “IdentityLink (IDL) คุณจะรวม IDL หรือไม่ก็ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับเขตข้อมูลลูกค้าหรือ PII (ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้) อื่น
  ชื่อคอลัมน์ คำอธิบาย ตัวอย่าง จำเป็นหรือไม่
  event_time
  (โปรดอย่ารวบรวมข้อมูลโดยใช้ Excel เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขอัตโนมัติ)
  แนะนำให้ใช้การประทับเวลาแบบ Unix เรายอมรับรูปแบบต่อไปนี้
  • MM/dd/yyyy hh:mm:ss aa
  • MM/dd/yyyy HH:mm:ss
  • yyyy-MM-dd HH:mm:ss
  • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
  • yyyy-MM-dd HH:mm:ss+zzzz
  • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+zzzz
  • yyyy-MM-dd
  • MM/dd/yyyy
  • การประทับเวลาแบบ Unix
  ควรอัปโหลดข้อมูลธุรกรรมภายใน 14 วันหลังจากเกิดคอนเวอร์ชัน
   

  08/14/2012

  หรือ

  08/14/2012 5:01:54 PM

  หรือ

  2019-08-14T12:32:42+0700

  ใช่
  event_type

  ประเภทกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกมาตรฐานของเรา:

  • Signup
  • Checkout
  • Custom
  • ViewCategory
  • Search
  • AddToCart
  • WatchVideo
  • Lead

  หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นที่เป็น Checkout

  Checkout ไม่
  source_type

  เพิ่มประเภทแหล่งที่มาของเหตุการณ์:

  • offline
  • app_android
  • app_ios
  • web

  หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นเป็นออฟไลน์

  offline ใช่
  value มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในแถวนั้น 500.00 ใช่ สำหรับการชำระเงิน
  order_id ตัวระบุที่อยู่ติดกันสำหรับธุรกรรมออฟไลน์ จำกัดความยาว 64 อักขระ X-151481 ไม่บังคับแต่ควรใช้สำหรับเหตุการณ์ Checkout
  quantity จำนวนสินค้าที่ซื้อ 15

  ไม่

  product_id ช่องหมายเลขรายการมีได้เฉพาะค่าที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข โดยไม่มีอักขระพิเศษ สัญลักษณ์สกุลเงิน หรือเครื่องหมายจุลภาค ช่องนี้ให้คุณสามารถแยกธุรกรรมออกเป็นหลายเหตุการณ์ได้โดยใช้ ID ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น SKU, UPC ฯลฯ สำหรับสินค้าแต่ละรายการที่เชื่อมโยงกับ ID ธุรกรรมเดียวกัน

  108

  หรือ

  F28

  ไม่
  currency สกุลเงินที่ชำระ

  USD

  CAD

  ไม่
  property พร็อพเพอร์ตี้เว็บไซต์ที่ซื้อสินค้านั้น brandsite.com ไม่
  product_name ชื่อย่อของผลิตภัณฑ์ Gabrielle chair ไม่
  promo_code โปรโมชั่นที่ใช้ในการซื้อ Winter 10 ไม่
  product_category หมวดหมู่ระดับบนสุดของผลิตภัณฑ์ furniture
  ไม่
  product_sub_category หมวดหมู่ย่อยของผลิตภัณฑ์ chair
  ไม่
  product_variant ตัวระบุรูปแบบอื่นของผลิตภัณฑ์นั้น

  red

  หรือ

  leather


  ไม่
  product_brand ชื่อแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ Gabrielle
  ไม่
  is_new_customer

  ลูกค้าใหม่ (Y)

  ลูกค้าเดิม (N)

  Y
  ไม่

   

  1. หากการจัดส่งล้มเหลว ให้คลิกที่แถวนั้นในประวัติการอัปโหลดในตัวจัดการ โฆษณาเพื่อดูรายการดรอปดาวน์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของความล้มเหลว
  2. คลิกดูข้อผิดพลาดของข้อมูลเพื่อดูค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในไฟล์การจัดส่ง 
  3. Pinterest จะไม่เห็นข้อมูลในไฟล์ csv ดั้งเดิมที่อัปโหลดไปยัง LiveRamp และเราจะลบไฟล์จาก LiveRamp หลังผ่านไป 48 ชั่วโมงตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล หากต้องการแก้ไขปัญหา คุณควรทำงานร่วมกับ LiveRamp และ/หรืออ้างอิงค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลด
  ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

  เมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์กับ Pinterest แล้ว ลองเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์คอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

  End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?