อัปโหลดคอนเวอร์ชันด้วย LiveRamp

อัปโหลดคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์ไปที่ LiveRamp จากนั้น LiveRamp จะจับคู่คอนเวอร์ชันกับ Pinterest ID และรายงานกลับมาให้เรา จากนั้นเราจะจับคู่แคมเปญที่เกี่ยวข้องกับคอนเวอร์ชันเหล่านี้เพื่อให้คุณตรวจสอบคอนเวอร์ชันทั้งหมดของแคมเปญในตัวจัดการโฆษณาได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • ตรวจสอบว่าคุณมีแคมเปญที่ใช้งานอยู่
  • ยืนยันการเข้าร่วมกับ LiveRamp และส่งรหัสผู้โฆษณา Pinterest เฉพาะเจาะจงไปยัง LiveRamp
  • หากบัญชีผู้โฆษณา Pinterest หลักมีบัญชีย่อยหลายบัญชี ให้ส่งรหัสผู้โฆษณา Pinterest ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละบัญชีย่อยไปยัง LiveRamp ด้วย 

ส่งข้อมูลของคุณไปที่ LiveRamp

หลังจากที่คุณมอบรหัสผู้โฆษณา Pinterest ให้กับ LiveRamp แล้ว LiveRamp จะส่งข้อมูลคอนเวอร์ชันกลับไปยัง Pinterest หากต้องการความช่วยเหลือในการนำข้อมูลไปใช้ใน LiveRamp โปรดดูที่ศูนย์ความช่วยเหลือของ LiveRamp

  • ความถี่: อัปโหลดไฟล์ของคุณอย่างน้อยเดือนละครั้งและส่งข้อมูลคอนเวอร์ชันภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดคอนเวอร์ชันแต่ละครั้งไปยัง Pinterest
  • ขนาดไฟล์: ไฟล์ของคุณต้องมีขนาดไม่เกิน 5 GB และมีแถวไม่เกิน 10 ล้านแถว
  • เวลาการจัดส่ง:  LiveRamp จะประมวลผลและจัดส่งกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกไปให้ Pinterest ภายใน 1-3 วัน ข้อมูลคอนเวอร์ชันของคุณจะพร้อมให้ดู 48 ชั่วโมงหลังจากนั้น
  • แยกไฟล์สำหรับแต่ละบัญชี: อย่ารวมคอนเวอร์ชันจากบัญชีย่อยเป็นไฟล์เดียว อัปโหลดคอนเวอร์ชันสำหรับบัญชีย่อยแต่ละบัญชีแยกกัน

ข้อกำหนดไฟล์ CSV

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

เมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์กับ Pinterest แล้ว ลองเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์คอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา