อัปโหลดคอนเวอร์ชันด้วย LiveRamp

อัปโหลดคอนเวอร์ชันแบบออฟไลน์ไปยัง LiveRamp ซึ่งจะจับคู่คอนเวอร์ชันกับรหัส Pinterest และส่งไปยัง Pinterest จากนั้น Pinterest จะจับคู่แคมเปญที่เกี่ยวข้องกับคอนเวอร์ชันเหล่านี้ จากนั้นคุณสามารถดึงการรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับคอนเวอร์ชันที่อัปโหลดเหล่านี้ในตัวจัดการโฆษณาได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • ตรวจสอบว่าคุณมีแคมเปญที่ใช้งานอยู่
  • ยืนยันการเข้าร่วมกับ LiveRamp และส่งรหัสผู้โฆษณา Pinterest เฉพาะเจาะจงไปยัง LiveRamp
  • หากบัญชีผู้โฆษณา Pinterest หลักมีบัญชีย่อยหลายบัญชี ให้ส่งรหัสผู้โฆษณา Pinterest ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละบัญชีย่อยไปยัง LiveRamp ด้วย 

นำข้อมูลของคุณไปใช้ใน LiveRamp

หลังจากที่คุณมอบรหัสผู้โฆษณา Pinterest ให้กับ LiveRamp แล้ว LiveRamp จะส่งข้อมูลคอนเวอร์ชันกลับไปยัง Pinterest หากต้องการความช่วยเหลือในการนำข้อมูลไปใช้ใน LiveRamp โปรดดูที่ศูนย์ความช่วยเหลือของ LiveRamp

  • ความถี่: อัปโหลดเป็นรอบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้งส่งข้อมูลคอนเวอร์ชันภายใน 30 วันหลังจากเกิดคอนเวอร์ชันแต่ละรายการไปยัง Pinterest เป็นรายเดือนหรือบ่อยกว่านั้น
  • ขนาดไฟล์: ไฟล์ต้องมีขนาดต่ำกว่า 5 GB และมีแถวไม่เกิน 10 ล้านแถว
  • เวลาการจัดส่ง: LiveRamp จะดำเนินการและจัดส่งกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกไปยัง Pinterest ภายใน 1-3 วัน ข้อมูลคอนเวอร์ชันของคุณจะพร้อมให้ดู 48 ชั่วโมงหลังจากนั้น
  • แยกไฟล์สำหรับแต่ละบัญชี : อย่ารวมคอนเวอร์ชันจากบัญชีย่อยเป็นไฟล์เดียว อัปโหลดคอนเวอร์ชันแยกต่างหากสำหรับบัญชีย่อยแต่ละบัญชี

 

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานกิจกรรมการซื้อที่มาจากการคลิกออฟไลน์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา