ใช้โปรแกรมแก้ไขหลายรายการ

โปรแกรมแก้ไขหลายรายการ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างและจัดการแคมเปญโฆษณากว่าพันแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบ CSV พร้อมใส่ข้อมูลแคมเปญ และอัปโหลดสเปรดชีตลงในโปรแกรมแก้ไขหลายรายการ เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในคราวเดียว

โปรดทราบว่าไฟล์ CSV สามารถดาวน์โหลดได้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และการอัปโหลดไฟล์ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันเรายังไม่มีการรองรับภาษาอื่นๆ 

สร้างโฆษณาด้วย Bulk Editor

จากหน้าโปรแกรมแก้ไขหลายรายการ คุณสามารถส่งออกแม่แบบเปล่าสำหรับการสร้างแคมเปญใหม่ได้

 1. คลิก โฆษณา ที่มุมซ้ายบนของ Pinterest และเลือก ‘โปรแกรมแก้ไขหลายรายการ’ หรือไปที่ ads.pinterest.com/bulk_editor

 2. คลิก ดาวน์โหลดแผ่นงานตัวอย่าง เพื่อดาวน์โหลดแม่แบบของคุณ ซึ่งจะเป็นรูปแบบการตั้งค่าแผ่นงานของคุณเอง ในตอนนี้คุณจะสามารถกำหนดแม่แบบได้เอง เช่น แคมเปญพิเศษ กลุ่มโฆษณา พินที่โปรโมท หรือข้อมูลคำหลัก เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการบางรายการที่คุณกำลังทำอยู่

 3. ในการสร้างงานชิ้นใหม่ (แคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือพินที่โปรโมท) ให้เพิ่มแถวใหม่ขึ้นมาในแผ่นงานและเลือก ‘สร้าง’ เพื่อดำเนินสิ่งที่ต้องการในคอลัมน์ A หรือคุณยังสามารถเลือกเว้นว่างวัตถุประสงค์ของ ID ไว้ได้หากยังไม่ได้สร้างข้อมูล

 4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก อัปโหลดแม่แบบ เพื่ออัปโหลดแผ่นงานในโปรแกรมแก้ไขหลายรายการของคุณ

 5. หากคุณกำลังสร้างพินที่โปรโมท ให้ใช้หมวด "อัปโหลดไฟล์สื่อ" เพื่ออัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอสำหรับโฆษณาอันสร้างสรรค์ของคุณ

 6. คลิก อัปโหลด 

แก้ไขโฆษณาที่มีอยู่ด้วยโปรแกรมแก้ไขหลายรายการ

โปรดไปยังหน้าการรายงานแคมเปญของคุณในตัวจัดการโฆษณา และส่งออกเป็น “แผ่นงานหลายรายการสำหรับแก้ไขหรือทำสำเนา” เพื่อใช้แม่แบบพร้อมข้อมูลจากแคมเปญที่มีอยู่

 1. จากหน้ารายงานของตัวจัดการโฆษณา โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ส่งออกเป็น “แผ่นงานหลายรายการสำหรับแก้ไขหรือทำสำเนา” แล้ว

 2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลลงในชีตพร้อมการเปลี่ยนแปลงในงานที่มีอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มคำสั่ง “แก้ไข” ลงในคอลัมน์ A แล้ว และเราจะไม่ดำเนินการใดกับแถวอื่นๆ ที่ไม่มีคำสั่งในคอลัมน์ A

 3. ในการสร้างงานชิ้นใหม่ (แคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือพินที่โปรโมท) ให้เพิ่มแถวใหม่ขึ้นมาในแผ่นงานและเพิ่มคำสั่ง ‘สร้าง’ เพื่อดำเนินสิ่งที่ต้องการในคอลัมน์ A โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ้างอิง ID หลักลงในแม่แบบหลายรายการที่คุณกำลังแก้ไข และเว้นช่องว่างอื่นสำหรับวัตถุประสงค์หลักแล้ว

 4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก โฆษณา ในมุมซ้ายบนของ Pinterest และเลือก 'โปรแกรมแก้ไขหลายรายการ' หรือไปยัง ads.pinterest.com/bulk_editor

 5. คลิก อัปโหลดแม่แบบ เพื่ออัปโหลดแผ่นงานในโปรแกรมแก้ไขหลายรายการของคุณ

 6. หากคุณกำลังแก้ไขพินที่โปรโมท ให้ใช้หมวด "อัปโหลดไฟล์สื่อ" เพื่อเพิ่มรูปภาพสำหรับโฆษณาอันสร้างสรรค์ของคุณ นอกจากนี้ หากคุณใช้งานซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพ (เช่น Adobe Photoshop) และอัปโหลดไฟล์ที่เป็นเลเยอร์เอกสาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งไฟล์ออกเป็นสกุล .jpg หรือ .png ก่อนอัปโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มของเรา

 7. คลิก อัปโหลด

เมื่อส่งไฟล์สำหรับการประมวลผลแล้ว ให้กด "ดำเนินการต่อ" และคุณจะนำไปสู่ประวัติของตารางการเปลี่ยนแปลง เพื่อดูว่าการอัปโหลดของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ หากสถานะของการอัปโหลดสลับไปเป็น "สำเร็จแล้ว" แผ่นงานของคุณได้รับการประมวลผลโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ หากสถานะแสดง "ข้อผิดพลาด" ให้ดาวน์โหลดผลลัพธ์และดู "สถานะ" เพื่อดูว่าต้องทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หากสถานะแสดง "ล้มเหลว" ให้คลิก "ดูรายละเอียด" เพื่อดูว่าต้องทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ทำการเปลี่ยนแปลงและอัปโหลดอีกครั้ง–เราจะละเว้นแถวใดๆโดยไม่มีการกำหนด "การกระทำ" (คอลัมน์ A) โปรดทราบว่าไฟล์อัปโหลดจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา30วัน และดาวน์โหลดไฟล์ได้เพียง1วัน

อ่านเคล็ดลับของเราในการใช้โปรแกรมแก้ไขหลายรายการ

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา