เรียนรู้วิธีอัปโหลดผลิตภัณฑ์ของคุณไปที่ Pinterest จากนั้นจัดเข้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วโปรโมท หากต้องการคําแนะนําตลอดกระบวนการ ลองดูหลักสูตรอัปโหลดแคตตาล็อกของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา