การซื้อสินค้าใน Pinterest

2 - นำเข้าแหล่งข้อมูล

3 - สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์

4 - โปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณ

5 - วัดผลและปรับปรุงโฆษณาการช็อปปิ้ง