ระเบียนรายงานความโปร่งใสของการให้บริการ

รายงานต่อไปนี้คือรายงานความโปร่งใสรายไตรมาส โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2013 หากไม่แน่ใจว่าคำใดหมายถึงอะไร โปรดดูคำอธิบายของ คำจำกัดความ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตอบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ของเรา โปรดดูแนวทางในการขอข้อมูลผู้ใช้

รายงานความโปร่งใสประจำปี 2019

คำขอเบิกข้อมูลผู้ใช้จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

Q1 มกราคม - มีนาคม 2019

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่ได้รับการแจ้ง
หมายศาล 10 10 11 4
คำสั่งศาล 0 0 0 0
หมายทั่วไป 9 9 9 3
รวม 19 19 20

7

 

Q2 เมษายน - มิถุนายน 2019

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่ได้รับการแจ้ง
หมายศาล 17 15 18 7
คำสั่งศาล 0 0 0 0
หมายทั่วไป 11 10 12 3
รวม 28 25 30 10

 

Q3 กรกฎาคม - กันยายน 2019

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่ได้รับการแจ้ง
หมายศาล 11 11 17 2
คำสั่งศาล 1 1 1 0
หมายทั่วไป 23 23 26 7
รวม 34 34 44

9

 

Q4 ตุลาคม - ธันวาคม 2019

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่ได้รับการแจ้ง
หมายศาล 7 7 7 0
คำสั่งศาล 1 1 1 0
หมายทั่วไป 7 7 10 7
รวม 15 15 18 7

 

คำขอที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา จำนวนคำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด ประเทศ
มกราคม - มีนาคม 2019 0 0 0 ไม่ระบุ
เมษายน - มิถุนายน 2019 0 0 0 ไม่ระบุ
กรกฎาคม - กันยายน 2019 0 0 0 ไม่ระบุ

ตุลาคม - ธันวาคม 2019

3 3 4

สหราชอาณาจักร, บราซิล

 

คำขอที่มาจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ

ระยะเวลา จำนวนคำขอ
มกราคม - มิถุนายน 2019 0-249
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019 0-249

 

คำขอให้นำเนื้อหาออกจากรัฐบาล

ประเภทของการละเมิด // ช่วงเวลา การละเมิดแนวทางการใช้ชุมชน การลบตามกฎหมาย รวม ไม่ปฏิบัติตาม
มกราคม - มีนาคม 2019

เยอรมนี (12)

รัสเซีย (20)

ตุรกี (1)

เยอรมนี (11)

รัสเซีย (45)

ตุรกี (1)

90 1
เมษายน - มิถุนายน 2019

รัสเซีย (56)

ตุรกี (9)

เยอรมนี (4)

รัสเซีย (15)

84 0
กรกฎาคม - กันยายน 2019

อินเดีย (12)

รัสเซีย (168)

ตุรกี (13)

เยอรมัน (76)

อินเดีย (6)

รัสเซีย (59)

ตุรกี (1)

335 0
ตุลาคม - ธันวาคม 2019

ออสเตรเลีย (2)

เยอรมนี (2)

อินเดีย (11)

รัสเซีย (110)

เยอรมนี (1)

อินเดีย (31)

รัสเซีย (13)

ตุรกี (1)

175 0

รายงานความโปร่งใส ค.ศ. 2018

คำขอเบิกข้อมูลผู้ใช้จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

มกราคม - มีนาคม 2018

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้
หมายศาล 6 4 4 3
คำสั่งศาล 1 1 1 0
หมายทั่วไป 5 5 6 1
รวม 12 10 11

4

เมษายน - มิถุนายน 2018

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้
หมายศาล 7 4 5 3
คำสั่งศาล 1 1 1 0
หมายทั่วไป 4 6 6 3
รวม 12 11 12 6

กรกฎาคม -กันยายน ค.ศ. 2018

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้
หมายศาล 10 8 12 6

คำสั่งศาล

2 2 2 1
หมายทั่วไป 8 8 12 2
รวม 20 18 28 9

ตุลาคม-ธันวาคม ค.ศ. 2018

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้
หมายศาล 7 7 8 1
คำสั่งศาล 1 1 1 0
หมายทั่วไป 5 5 5 1
รวม 13 13 14 2

คำขอที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา จำนวนคำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด ประเทศ
มกราคม - มีนาคม 2018 0 0 0 ไม่ระบุ
เมษายน - มิถุนายน 2018 0 0 0 ไม่ระบุ
กรกฎาคม-กันยายน ค.ศ. 2018 1 1 2 สหราชอาณาจักร
ตุลาคม-ธันวาคม ค.ศ. 2018 0 0 0 ไม่ระบุ

คำขอที่มาจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ

ระยะเวลา จำนวนคำขอ
มกราคม - มิถุนายน 2018 0-249
กรกฎาคม-ธันวาคม๒ ค.ศ. 2018 0-249

คำขอให้นำเนื้อหาออกจากรัฐบาล

ประเภทของการละเมิด // ช่วงเวลา การละเมิดแนวทางการใช้ชุมชน การลบตามกฎหมาย รวม ไม่ปฏิบัติตาม
มกราคม - มีนาคม 2018 อินเดีย (1), รัสเซีย (21) รัสเซีย (4) 26 0
เมษายน - มิถุนายน 2018 อินเดีย (3), เกาหลี (31), มาเลเซีย (1), ปากีสถาน (1), รัสเซีย (9), ตุรกี (5) รัสเซีย (3) 53 0
กรกฎาคม-กันยายน ค.ศ. 2018 รัสเซีย (3), ตุรกี (5) รัสเซีย (4) 11 0
ตุลาคม-ธันวาคม ค.ศ. 2018 ฝรั่งเศส (1), รัสเซีย (13), ตุรกี (4) รัสเซีย (44), ตุรกี (5) 67 0

 

 

รายงานความโปร่งใสประจำปี 2017

คำขอเบิกข้อมูลผู้ใช้จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

มกราคม - มีนาคม 2017

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้*
หมายศาล 37 33 42 18
คำสั่งศาล 2 2 2 0

หมายทั่วไป

39 39 42 22
รวม 78 74 86 40

เมษายน - มิถุนายน 2017

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้*
หมายศาล 22 21 24 8
คำสั่งศาล 0 0 0 0

หมายทั่วไป

20 19 20 5
รวม 42 40 44 13

กรกฏาคม - กันยายน 2017

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้*
หมายศาล 13 12 12 4
คำสั่งศาล 1 1 1 0

หมายทั่วไป

9 9 11 1
รวม 23 22 24 5

ตุลาคม - ธันวาคม 2017

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้*
หมายศาล 5 3 3 1
คำสั่งศาล 0 0 0 0

หมายทั่วไป

7 7 7 0
รวม 12 10 10 1

*บัญชีที่รับรู้ หมายถึงบัญชีที่เจ้าของบัญชีรับรู้ก่อนการเบิกข้อมูลออก

คำขอที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา จำนวนคำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด ประเทศ
มกราคม - มีนาคม 2017 0 0 0 ไม่ระบุ
เมษายน - มิถุนายน 2017 0 0 0 ไม่ระบุ
กรกฏาคม - กันยายน 2017 0 0 0 ไม่ระบุ
ตุลาคม - ธันวาคม 2017 0 0 0 ไม่ระบุ

คำขอที่มาจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ

ระยะเวลา จำนวนคำขอ
มกราคม - มิถุนายน 2017 0-249
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017 0-249

คำขอให้นำเนื้อหาออกจากรัฐบาล

ระยะเวลา จำนวนคำขอ ยินยอมต่อคำขอ ประเทศ
มกราคม - มีนาคม 2017 72 72 รัสเซียและเกาหลีใต้
เมษายน - มิถุนายน 2017 52 52 รัสเซีย
กรกฏาคม - กันยายน 2017 57 56 รัสเซียและเกาหลีใต้
ตุลาคม - ธันวาคม 2017 23 23  

*การที่ Pinterest ยินยอมต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐเพื่อลบเนื้อหาออก หมายความว่าเราได้จำกัดเนื้อหานั้นๆ ไม่ให้ปรากฏในประเทศเจ้าของคำขอเท่านั้น เนื้อหาดังกล่าวจะยังคงปรากฏให้ผู้ใช้ประเทศอื่นๆ เห็น

รายงานความโปร่งใสประจำปี 2016

คำขอเบิกข้อมูลผู้ใช้จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

มกราคม - มีนาคม 2016

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่ได้รับการแจ้ง
หมายศาล 5 5 5 1
คำสั่งศาล 1 1 1 0

หมายทั่วไป

0 0 0 0
รวม 6 6 6 1

เมษายน - มิถุนายน 2016

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้
หมายศาล 8 6 13 ปี 2
คำสั่งศาล 1 1 12 0

หมายทั่วไป

9 8 10 1
รวม 18 15 35 3

กรกฎาคม - กันยายน 2016

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่ได้รับการแจ้ง
หมายศาล 14 11 75 71
คำสั่งศาล 1 1 1 1

หมายทั่วไป

5 5 8 5
รวม 20 17 84 77

ตุลาคม - ธันวาคม 2016

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่ได้รับการแจ้ง
หมายศาล 10 10 12 4
คำสั่งศาล 1 1 2 0

หมายทั่วไป

15 14 18 2
รวม 26 25 32 6

คำขอที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา จำนวนคำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด ประเทศ
มกราคม - มีนาคม 2016 0 0 0 ไม่ระบุ
เมษายน - มิถุนายน 2016 0 0 0 ไม่ระบุ
กรกฎาคม - กันยายน 2016 0 0 0 ไม่ระบุ
ตุลาคม - ธันวาคม 2016 0 0 0 ไม่ระบุ

คำขอที่มาจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ

ระยะเวลา จำนวนคำขอ
มกราคม 2016 - มิถุนายน 2016 0-249
กรกฎาคม 2016 - ธันวาคม 2016 0-249

คำขอจากรัฐบาลให้นำเนื้อหาออก

ระยะเวลา จำนวนคำขอ ยินยอมต่อคำขอ ประเทศ
มกราคม - มีนาคม 2016 1 0 สหรัฐอเมริกา
เมษายน - มิถุนายน 2016 1 0 สหรัฐอเมริกา
กรกฎาคม - กันยายน 2016 6 6 รัสเซีย
ตุลาคม - ธันวาคม 2016 1 1 รัสเซีย

รายงานความโปร่งใสประจำปี 2015

คำขอเบิกข้อมูลผู้ใช้จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

มกราคม - มีนาคม 2015

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่ได้รับการแจ้ง
หมายศาล 7 7 10 4
คำสั่งศาล 0 0 0 0

หมายทั่วไป

2 2 3 0
รวม 9 9 13 ปี 4

เมษายน - มิถุนายน 2015

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้
หมายศาล 9 8 11 7
คำสั่งศาล 4 3 6 0

หมายทั่วไป

6 6 8 6
รวม 19 17 25 13 ปี

กรกฎาคม - กันยายน 2015

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้
หมายศาล 8 8 9 3
คำสั่งศาล 1 1 2 0

หมายทั่วไป

2 2 2 2
รวม 11 11 13 ปี 5

ตุลาคม - ธันวาคม 2015

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่รับรู้
หมายศาล 6 6 6 2
คำสั่งศาล 0 0 0 0

หมายทั่วไป

1 1 1 0
รวม 7 7 7 2

คำขอที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา จำนวนคำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด ประเทศ
ตุลาคม - ธันวาคม 2015 1 0 1 เยอรมัน
กรกฎาคม - กันยายน 2015 0 0 0 ไม่ระบุ
เมษายน - มิถุนายน 2015 0 0 0 ไม่ระบุ
มกราคม - มีนาคม 2015 0 0 0 0

คำขอที่มาจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ

ระยะเวลา จำนวนคำขอ
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015 0-249
มกราคม 2015 - มิถุนายน 2015 0-249

คำขอจากรัฐบาลให้นำเนื้อหาออก

ระยะเวลา จำนวนคำขอ ยินยอมต่อคำขอ ประเทศ
ตุลาคม - ธันวาคม 2015 1 1 รัสเซีย
กรกฎาคม - กันยายน 2015 3 3 รัสเซีย (3)
เมษายน - มิถุนายน 2015 0 0 ไม่ระบุ
มกราคม - มีนาคม 2015 0 0 ไม่ระบุ

รายงานความโปร่งใสประจำปี 2014

มกราคม - มีนาคม 2014

คำขอให้นำเนื้อหาออกจากรัฐบาล: 0

คำขอที่มีผลบังคับตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา; จำนวนบัญชี: 7

หมาย: 0 (0%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 0

หมายเรียกพยาน: 7 (100%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 4

 • ลูกขุนใหญ่: 5 (72% ของหมายเรียกพยาน)

 • หน่วยงานรัฐ: 2 (28% ของหมายเรียกพยาน)

ความมั่นคงของชาติ: 0

อื่นๆ: 0

ผู้ขอและการปฏิบัติตาม

รัฐบาล: 2 (2 หมายเรียกพยาน); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 100%

รัฐ/ท้องถิ่น: มินนิโซตา (2), ฟลอริดา (1), อิลลินอยส์ (1), แคลิฟอร์เนีย (1); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 100%

คำขอทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา: 0

คำขอจากประเทศอื่นๆ: ออสเตรเลีย (1); จำนวนบัญชี: 1; ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 0%

เมษายน - มิถุนายน 2014

คำขอให้นำเนื้อหาออกจากรัฐบาล: 0

คำขอตามคำสั่งตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา; จำนวนบัญชี: 19

หมาย: 3 (33%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 2

หมายเรียกพยาน: 6 (67%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 1

 • หน่วยงานรัฐ: 4 (67% ของหมายเรียกพยาน)

 • ศาล: 2 (33% ของหมายเรียกพยาน)

ความมั่นคงของชาติ: 0

อื่นๆ: 0

ผู้ขอและการปฏิบัติตาม

รัฐบาล: 3 (2 หมาย, 1 หมายเรียกพยาน); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 33%

รัฐ/ท้องถิ่น: วิสคอนซิน (2), มอนแทนา (1), โอไฮโฮ (1), จอร์เจีย (1), แคลิฟอร์เนีย (1); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 83%

คำขอทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา: 0

คำขอที่มีผลบังคับตามกฎหมายในประเทศอื่นๆ: แคนาดา (1); จำนวนบัญชี: 3; ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 0%

กรกฎาคม - กันยายน 2014

คำขอให้นำเนื้อหาออกจากรัฐบาล: 0

คำขอตามคำสั่งตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา; จำนวนบัญชี: 15

หมาย: 3 (43%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ : 3

หมายเรียกพยาน: 7 (57%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 4

 • ลูกขุนใหญ่: 4 (57% ของหมายเรียกพยาน)

 • หน่วยงานรัฐ: 0 (0% ของหมายเรียกพยาน)

 • ศาล: 3 (43% ของหมายเรียกพยาน)

ความมั่นคงของชาติ: 0

อื่นๆ: 0

ผู้ขอและการปฏิบัติตาม

รัฐบาล: 4 (1 หมาย, 3 หมายเรียกพยาน); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 100%

รัฐ/ท้องถิ่น: แคลิฟอร์เนีย (1), เพนซิลเวเนีย (1), นิวเจอร์ซีย์ (1), เท็กซัส (1), อาร์คันซอ (1), เทนเนสซี (1); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 100%

คำขอทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา: 3; ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 66%

คำขอจากประเทศอื่นๆ: ไม่มี; จำนวนบัญชี: 0; ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 0%

ตุลาคม-ธันวาคม 2014

คำขอให้นำเนื้อหาออกจากรัฐบาล: 0

คำขอตามคำสั่งตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา; จำนวนบัญชี: 19

หมาย: 4 (30%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 3

หมายเรียกพยาน: 9 (60%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 6

 • ลูกขุนใหญ่: 5 (55% ของหมายเรียกพยาน)

 • หน่วยงานรัฐ: 1 (11% ของหมายเรียกพยาน)

 • ศาล: 3 (33% ของหมายเรียกพยาน)

ความมั่นคงของชาติ: 0

อื่นๆ: 0

ผู้ขอและการปฏิบัติตาม

รัฐบาล: 4 (0 หมาย, 4 หมายเรียกพยาน); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 75%

รัฐ/ท้องถิ่น: มิชิแกน (1), อิลลินอยส์ (1), มินนิโซตา (1), อริโซนา (1), อินดีแอนา (1), วิสคอนซิน (1), หมู่เกาะเวอร์จิน (1), ฟิลาเดลเฟีย (1), นอร์ทดาโกตา (1); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 77%

คำขอทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา: 0

คำขอจากประเทศอื่นๆ: ไม่มี; จำนวนบัญชี: 0; ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 0%

รายงานความโปร่งใสประจำปี 2013

กรกฎาคม - กันยายน 2013

คำขอให้นำเนื้อหาออกจากรัฐบาล: 0

คำขอที่มีผลบังคับตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา; จำนวนบัญชี: 7

หมาย:4 (57%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 2

หมายเรียกพยาน:3 (43%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 1

 • ลูกขุนใหญ่: 1 (33% ของหมายเรียกพยาน)
 • ศาล: 2 (66% ของหมายเรียกพยาน)

อื่นๆ: 0

ความมั่นคงของชาติ: 0

ผู้ขอและการปฏิบัติตาม:

รัฐบาล: 1;ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 100%

รัฐ/ท้องถิ่น: แคลิฟอร์เนีย (2), ฟลอริดา (1), ยูทาห์ (1); นิวยอร์ก (1) และวิสคอนซิน (1); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 83%

คำขอทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา: 0

คำขอที่มีผลบังคับทางกฎหมายในประเทศอื่นๆ: 0

ตุลาคม - ธันวาคม 2013

คำขอให้นำเนื้อหาออกจากรัฐบาล: 0

คำขอที่มีผลบังคับตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา; จำนวนบัญชี: 5

หมาย:3 (60%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 0

หมายเรียกพยาน:2 (40%); คำสั่งให้คุ้มครองที่ได้รับ: 0

 • ลูกขุนใหญ่: 1 (50% ของหมายเรียกพยาน)
 • ศาล: 1 (50% ของหมายเรียกพยาน)

อื่นๆ: 0

ความมั่นคงของชาติ: 0

ผู้ขอและการปฏิบัติตาม:

รัฐบาล: 0

รัฐ/ท้องถิ่น: แคลิฟอร์เนีย (2), ฟลอริดา (1), ยูทาห์ (1), ออร์แลนโด (1); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 100%

คำขอทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา:1 (100%); ปฏิบัติตามการนำสืบบางส่วนหรือทั้งหมด: 100%

คำขอในประเทศอื่นๆ: 0

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา