ช่วยสร้างพินที่โปรโมทได้ดียิ่งขึ้น

ความคิดเห็นต่อพินที่โปรโมท
บอกเราเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณเห็นบน Pinterest
อะไรที่เราสามารถมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพโฆษณาบน Pinterest
อะไรที่เราสามารถมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องของโฆษณาบน Pinterest
อะไรที่เราสามารถมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงจำนวนโฆษณาบน Pinterest
หนึ่งไฟล์เท่านั้น
ขนาดไม่เกิน 2 MB
ประเภทที่อนุญาต: gif jpg png svg
เราอาจติดต่อไปหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Backend values