Pagsuspinde sa account

Para panatilihing ligtas ang Pinterest community, maaari naming suspindihin ang mga account na lumalabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Kung nasuspinde ang iyong account, makakakita ka ng abiso para sa pagsuspinde kapag sinubukan mong mag-log in.

Paano ito gumagana

Tinitiyak naming natutugunan ng nilalaman ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad sa pamamagitan ng parehong awtomatikong proseso at pagsusuri ng tao. Ang mga Pin, komento, litrato, mensahe o mga account na nakalaan sa nilalaman na lumalabag sa patakaran ay maaaring magresulta sa pagsuspinde ng account. 

Maaaring suspindihin ang mga account dahil sa isa o paulit-ulit na mga paglabag ng aming Mga Alituntunin ng Komunidad tungkol sa: 

  • Kaligtasan ng Tao (halimbawa: mapoot na salita, pornograpiya, mga larawang nagpapakita ng karahasan at maling impormasyon)
  • Seguridad ng account (kasama ang pagpapanggap at mga third-party na pag-log in 
  • Spam
  • Intellectual property

Pag-apela ng pagsuspinde sa account

Kung sa tingin mong hindi dapat suspindihin ang iyong Pinterest account, makipag-ugnayan sa amin. Kapag nagpadala ka na ng request, titingnan namin ito at babalikan ka.

Para sa impormasyon tungkol sa mga pag-apela sa copyright at intellectual property, basahin ang aming patakaran sa Copyright.

Kung hindi sinuspinde ang iyong account, at nagkakaproblema ka pa rin sa pag-log in sa Pinterest, basahin ang aming mga tip para sa mga karaniwang isyu sa pag-log in.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami