Magdagdag ng mga Pin mula sa web

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Gumawa at mag-save ng mga Pin mula sa mga larawang na makikita mo sa web.

Mag-save ng Pin gamit ang browser button

 1. Kung hindi mo pa ito nagagawa, i-install ang Pinterest browser button
 2. Mula sa page na gusto mong I-pin, i-click ang   sa toolbar ng iyong browser
 3. Pumili ng larawan para sa iyong Pin
 4. I-click ang I-save sa tabi ng board kung saan mo gustong mag-save

Mag-save ng Pin nang walang browser button

 1. Mula sa iyong profile, i-click ang  
 2. Piliin ang Gumawa ng Pin
 3. I-click ang I-save mula sa site at ilagay ang URL ng website
 4. Pumili ng larawan at i-click ang Idagdag sa Pin
 5. I-click ang "Magsabi pa ng tungkol sa Pin na ito" para magdagdag ng paglalarawan ng Pin
 6. I-click ang "Pumili ng board" pagkatapos ay i-click ang Piliin sa tabi ng isa sa iyong mga board sa menu
 7. Mag-click sa I-save

Magdagdag ng mga Pin mula sa web gamit ang Pinterest app

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 2. Pumili ng Pin
 3. I-tap ang  at ilagay ang web address
 4. I-tap ang  Maghanap
 5. Pumili ng larawan at i-tap ang paglalarawan sa tabi ng larawan para i-edit ito
 6. Pumili ng board kung saan ise-save ang Pin

Magdagdag ng mga Pin mula sa webs gamit ang Pinterest app

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang  sa kanang itaas sa sulok
 2. Piliin ang Pin
 3. I-tap ang  
 4. Ilagay ang URL ng website
 5. I-tap ang I-save
 6. Pumili ng larawan at i-edit ang paglalarawan
 7. Pumili ng board kung saan ise-save ang Pin

Maaari ka ring mag-upload ng larawan mula sa iyong computer o telepono para gumawa ng Pin. Kung mayroon kang business account, alamin kung paano bumuo ng isang Pin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami