Idagdag ang website mo

Idagdag ang iyong website para ipaalam sa mga tao kung saan nila mahahanap ang iba pang nagawa mo.

Para makita ang analytics ng iyong website, magdagdag ng naka-feature na logo sa iyong mga Pin, at makakuha ng maagang access sa mga tool, kakailanganin mong i-claim ang iyong website sa pamamagitan ng pag-edit ng HTML ng iyong website.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami