Gamitin ang Pinterest sa isang mobile browser

Para sa pinakamagandang experience sa cellphone, inirerekomenda naming gamitin ang Pinterest app mula sa App Store o Google Play.

Kung mas gusto mong gamitin ang Pinterest sa iyong mobile web browser pero bukas nang bukas ang app, i-uninstall ang app. Ang ilang link sa Pinterest ay ide-default sa app, pero ang pag-uninstall ng app mula sa iyong device ay papahintulutan kang makita ang mga link na iyon sa iyong mobile browser sa halip.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami