I-upgrade ang Pinterest app

Para sa pinakamagandang karanasan sa mobile, inirerekomenda namin ang paggamit ng Pinterest app mula sa App StoreGoogle Play, o sa Amazon Appstore. Kung gumagamit ka ng bersyon ng iOS app na mas luma sa 7.4.1 o bersyon ng Android app na mas luma sa 7.4.1, kakailanganin mong mag-upgrade sa pinakabagong bersyon o gamitin ang mobile-web para patuloy na gamitin ang Pinterest.

Ano ang dapat gawin kung luma na ang iyong app

I-update ang Pinterest app:

Hindi ma-update ang Pinterest app

Kung gumagamit ka ng Android device sa isang OS na nauna sa o katumbas  ng 4.4 o isang iOS device sa isang OS na nauna sa 9.0, hindi mo maa-update ang Pinterest app.

Kung ang mobile device o tablet na ginagamit mo ay may mas lumang bersyon ng Android o iOS, makikita mo kung may available na update. 

Kung makakapag-update ka sa Android na mas bago sa 4.4, o iOS na mas bago sa 9.0, maa-update mo ang Pinterest app.

Paggamit ng mas lumang bersyon ng iOS o Android

Kung gumagamit ka ng Android device sa isang OS na nauna sa o katumbas  ng 4.4 o isang iOS device sa isang OS na nauna sa 9.0, at hindi ma-upgrade, magagamit mo ang Pinterest sa web.

Kung na-install mo ang app, susubukan pa ring magbukas ng ilang link sa Pinterest sa  app.  Ang pag-uninstall ng app sa device na ito ay papayagan kang makita ang mga link na iyon sa mobile browser mo sa halip.

Idagdag ang Pinterest.com sa iyong mobile home screen

Kung ginagamit mo ang web (Chrome o Safari) para ma-access ang Pinterest sa iyong mobile device, pwede mong idagdag ang Pinterest.com sa iyong home screen.