I-block o i-unblock ang isang user

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

I-block ang isang Pinterest profile para mapigilan ang isang tao mula sa pag-follow sa iyo, pagpapadala ng mensahe o pakikipag-ugnayan sa mga Pin mo.

Kung ang pakikipag-ugnayan mo sa isa pang tao ay hahantong sa pangbu-bully o pangha-harass, sundin ang aming mga alituntunin sa pag-uulat. Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong kaligtasan, kontakin ang ahensiya ng nagpapatupad ng batas.

I-block ang isang tao sa Pinterest

 1. Buksan ang profile ng taong gusto mong i-block
 2. I-click ang  
 3. I-click ang I-block
 4. I-click ang OK para kumpirmahin

I-block ang isang business account

 1. Pumunta sa profile ng business account
 2. I-click ang  
 3. Piliin ang I-block
 4. I-click ang I-block para kumpirmahin
 1. Buksan ang profile ng taong gusto mong i-block
 2. I-tap ang  
 3. I-tap ang I-block
 1. Buksan ang profile ng taong gusto mong i-block
 2. I-tap ang  
 3. I-tap ang I-block

I-unblock ang isang account

 1. Buksan ang profile ng taong gusto mong i-unblock
 2. I-click ang I-unblock
 1. Buksan ang profile ng taong gusto mong i-unblock
 2. I-tap ang   o I-unblock
 1. Buksan ang profile ng taong gusto mong i-unblock
 2. I-tap ang   o I-unblock

Walang makakatanggap ng notification na na-block o in-unblock mo sila. Aalertuhan lang sila kung susubukan nilang i-follow ka o makipag-ugnayan sa iyong mga Pin.

Ang mga taong iba-block mo ay lalabas pa rin sa paghahanap, mga feed at board ng grupo. Mananatili sa profile mo ang mga Pin na na-save mo mula sa mga ito. Kakailanganin mong isa-isang alisin ang mga Pin na iyon.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami