Bot sa iyong network

Ang bot ay isang programa sa computer na ginawa para awtomatikong i-scrape, i-crawl o atakihin ang Pinterest.

Kung makakakita ka ng mensaheng "Nakakita kami ng bot!" kapag sinusubukang gamitin ang Pinterest, may nakita kaming automated bot sa iyong network at na-block ang iyong account.

Bina-block namin ang mga bot dahil pinababagal ng mga ito ang Pinterest para sa ibang tao at maaaring mapaminsala. Maaaring mong alamin pa sa aming Patakaran sa Tinatanggap na Paggamit .

Kung hindi ka nagpapatakbo ng bot, maaaring nagbabahagi ka ng network sa isang nagpapatakbo ng bot. Karaniwan ito sa mga VPN ng kumpanya, mga serbisyo ng proxy at mga hino-host na web application tulad ng Amazon EC2 at Google App Engine.

Kung may makikita kaming bot, hindi namin aalisin ang pag-block hanggang sa ayusin mo ang isyu. Subukang mag-log in sa Pinterest mula sa ibang koneksyon ng internet.