Hindi makapag-log in dahil sa kahina-hinalang aktibidad

May mga limitasyon kaming ginagamit para pigilan ang mga spammer, pero minsan naaapektuhan ang iba na walang masamang ginagawa. Nagsusumikap kaming ayusin ang mga limitasyong ito para pigilan ang mga spammer nang hindi naaapektuhan ang iba.

Kung makakakuha ka ng mensahe ng error na na-block ang iyong pag-log in o hindi ka makakapag-save ng Pin dahil sa kahina-hinalang aktibidad, maaaring na-block namin ang aktibidad mula sa iyong IP address o sa iyong lugar. Maaaring kasama sa kahina-hinalang aktibidad ang mga madalas na pag-log in o hindi kilalang spam na pang-aatake. Minsan ang mga limitasyong ito ay nakakaapekto sa mga tao sa mga coffee shop o mga opisina kung saan maraming tao ang sabay-sabay na nagla-log in.

Kung makakakuha ka ng mensahe ng error, maghintay ng 5-30 minuto bago subukang mag-log in o mag-save muli ng mga Pin. Karamihan sa mga limitasyon ay awtomatikong inaalis.