Hindi makapag-log in sa Pinterest

Narito ang ilang karaniwang dahilan kung bakit hindi makapag-log in ang mga tao sa Pinterest.

Nakalimutan ang iyong email address

Kung nakalimutan mo ang iyong email address, maaari kang makakuha ng pahiwatig upang matulungan kang matandaan ito. Pumunta sa pinterest.com/password/reset at ilagay ang iyong pangalan o username.

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano hanapin ang iyong email account.

Nakalimutan ang iyong password

I-reset ang iyong password kung hindi mo matandaan ang iyong luma. Pumunta sa pinterest.com/password/reset upang mag-request ng bago. Tandaan na kailangan mo ng access sa email na nakakonekta sa iyong account sa Pinterest upang i-reset ang iyong password.

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano i-reset ang iyong password.

Pinrotektahan namin ang iyong account

Kung may mapapansin kaming anumang kakaibang aktibidad sa iyong Pinterest account, padadalhan ka namin ng email, ire-reset ang iyong password at ila-log out ang lahat (kasama ka). Para bumalik sa Pinterest, i-reset ang iyong password. O, kung nakakonekta sa Google o Facebook ang iyong account at na-log in ka sa ganoong paraan dati, mag-log in gamit ang Google o Facebook.

Alamin pa ang tungkol sa pagprotekta sa account.

Sinuspinde namin ang iyong account.

Kapag nasuspindi ang iyong account, makakakita ka ng mensahe na error kapag sinubukan mong mag-log in. Ito ay maaaring dahil may ginawa kang lumabag sa aming Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit. Kung sa tingin mo ay hindi namin dapat isuspende ang iyong account, makipag-usap sa amin.

Matuto nang higit pa tungkol sa mga nasuspinde na account.

Hindi makapag-log in gamit ang Facebook o Google

Kung nagkakaproblema ka sa pag-log in sa Pinterest gamit ang Facebook o Google, maaaring kailanganin mong ayusin ang ilang setting sa iyong Facebook app o Google account.

Para sa mga tip kung paano mag-log in gamit ang iyong Facebook o Google account, basahin ang artikulong ito.

Hindi sinasadyang gumawa ng isa pang account

Kung nawawala ang iyong mga Pin at board o nagkaroon ka ng bagong telepono at biglang nag-iba ang mga bagay, hindi ka sadyang nakagawa ng pangalawang account. Mag-log out at hanapin ang iyong orihinal na account sa pinterest.com/password/reset.

Alamin pa ang tungkol sa mga hindi sinasadyang ginawang account.

Kung hindi ka pa rin makapag-log in sa Pinterest, ipaalam sa amin.