Hindi makapag-log in sa Pinterest

Narito ang ilang karaniwang mga kadahilanan kung bakit hindi makapag-log in ang mga tao sa Pinterest. Hanapin ang dahilan na pinakamahusay na tumutugma sa iyong karanasan at sundin ang mga hakbang.

Nakalimutan ang iyong email address

Kung nakalimutan mo ang iyong email address, maaari kang makakuha ng isang pahiwatig para matulungan kang matandaan ito. Para sa higit pang impormasyon, alamin kung paano mahanap ang iyong account email.

Nakalimutan ang iyong password

Kung hindi mo matandaan ang iyong password, maaari mong i-reset ito. Para sa higit pang impormasyon, alamin kung paano I-reset ang iyong password.

Tandaan: Kailangan mo ng access sa email na konektado sa iyong account sa Pinterest para i-reset ang iyong password.

Pinrotektahan namin ang iyong account

Kung napansin namin ang anumang kakaibang aktibidad sa iyong account sa Pinterest, magpapadala kami sa iyo ng isang email, i-reset ang iyong password, at i-log out ang lahat (kasama ka) para protektahan ang iyong account. Para makabalik sa Pinterest, i-reset ang iyong password. O, kung ang iyong account ay konektado sa Google, Facebook o Apple at nag-log ka sa ganoong paraan dati, mag-log in gamit ang Google, Facebook, o Apple.

Sinuspinde namin ang iyong account.

Kung sinuspinde ang iyong account, makakakita ka ng isang mensahe ng error kapag sinubukan mong mag-log in. Ito ay maaaring dahil sa isang bagay na lumabag sa aming mga alituntunin ng komunidad. Kung sa tingin mong hindi namin dapat sinuspinde ang iyong account, ipaalam mo sa amin.

Hindi makapag-log in gamit ang Facebook o Google

Kung nahihirapan kang mag-log in sa Pinterest gamit ang Facebook, Google o Apple, maaaring kailanganin mong i-adjust ang iyong mga setting sa iyong Facebook app, Google account o Apple account.

Hindi sinasadyang gumawa ng isa pang account

Kung ang iyong mga Pin at board ay nawawala o nagkaroon ka kamakailan ng bagong telepono at mukhang biglang nag-iba ang mga bagay-bagay, maaaring hindi mo sinasadyang gumawa ng bagong account. Mag-log out at hanapin ang iyong orihinal na account.