Sikretong boards

Ikaw lang (at ang sinumang iimbitahan mo) ang makakakita ng iyong mga sikretong board. Ang mga sikretong Pin at board ay hindi lalabas sa iyong home feed, sa paghahanap o iba pang lugar sa Pinterest.

Kung gusto mong gumawa ng bagong sikretong board, gumawa ng board at i-toggle ang "Sikreto" kapag pinangalanan mo ang board.

Gawing sikreto ang dati nang board

Kapag nag-save ka ng mga Pin sa isang sikretong board, hindi makakatanggap ng notification ang taong pinanggalingan ng Pin na na-save mo at hindi madaragdagan ang bilang ng Pin.

Kapag nag-save ka ng mga Pin mula sa isang sikretong board, hindi namin ipapakita sa bago mong Pin ang pangalan ng tao kung saan mo ito sinave.

Kung gusto mong magbahagi ng sikretong board, maaari mong imbitahan ang mga kaibigan para mag-collaborate o gawing pampubliko ang board. Para gawing pampubliko ang isang board, i-toggle sa off ang "Sikreto" sa mga setting ng board.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami