Sikretong boards

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ikaw lang (at ang sinumang iimbitahan mo) ang makakakita ng iyong mga sikretong board. Ang mga sikretong Pin at board ay hindi lalabas sa iyong home feed, sa paghahanap o iba pang lugar sa Pinterest.

Kung gusto mong gumawa ng bagong sikretong board, gumawa ng board at i-toggle ang "Sikreto" kapag pinangalanan mo ang board.

Gawing sikreto ang dati nang board

 1. Mula sa profile mo, i-click ang Mga Board
 2. I-click ang   sa board na gusto mong gawing sikreto
 3. I-toggle ang switch sa tabi ng "Sikreto"
 4. Mag-click sa I-save
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang Mga Board
 2. I-tap sa board na gusto mong i-edit
 3. I-tap ang  
 4. I-toggle ang switch sa tabi ng "Panatilihing sikreto ang board"
 5. I-tap ang Tapos na
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang Mga Board
 2. I-tap sa board na gusto mong i-edit
 3. I-tap ang  
 4. I-toggle ang switch sa tabi ng "Panatilihing sikreto ang board"
 5. I-tap ang Tapos na

Kapag nag-save ka ng mga Pin sa isang sikretong board, ang tao mula sa kung saan ka nag-save ay hindi makakakuha ng notification at hindi madaragdagan ang bilang ng Pin.
 
Kapag nag-save ka ng mga Pin mula sa isang sikretong board, hindi namin ipapakita sa bago mong Pin ang pangalan ng tao kung saan mo ito sinave.

Kung gusto mong magbahagi ng sikretong board, maaari kang mang-imbita ng mga kaibigan para mag-collaborate o gawing pampubliko ang board.  Para gawing pampubliko ang isang board, i-toggle sa off ang "Sikreto" sa mga setting ng board.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami