Baguhin ang iyong email

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ang iyong email address ay ginagamit para mag-log in sa Pinterest at makatanggap ng mahahalagang email tungkol sa iyong privacy at account. Panatilihing up-to-date ang iyong email para i-secure ang iyong account at ma-access ang Pinterest, kahit na makalimutan mo ang iyong password.

Basahin ang article na ito kung ang email address mo ay luma na o hindi ma-access.

 1. I-click ang sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 2. I-click ang I-edit ang mga setting
 3. I-click ang Mga setting ng account sa kaliwang gilid ng screen
 4. Ilagay ang bago mong email address sa "Email Address" field
 5. I-click ang Tapos na
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang sa kanang itaas sa sulok para buksan ang iyong menu
 2. I-tap ang I-edit ang mga setting
 3. I-tap ang "Email" field para ilagay ang bago mong email address
 4. I-tap ang  Go sa keyboard ng iyong device para i-save ang mga binago mo
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang sa kanang itaas sa sulok para buksan ang iyong menu
 2. Mag-tap sa Account Settings
 3. I-tap ang Email
 4. Ilagay ang bago mong email address
 5. I-tap ang Tapos na

Magpapadala kami ng confirmation email sa lumang address. Kumpirmahin ang pagbabago mula sa dati mong email bago mag-log in sa bago.

Kung hindi ka makakatanggap ng confirmation email, ipaalam sa amin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami