Baguhin ang iyong email

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ang iyong email address ay ginagamit para mag-log in sa Pinterest at makatanggap ng mahahalagang email tungkol sa iyong privacy at account. Panatilihing up-to-date ang iyong email para i-secure ang iyong account at ma-access ang Pinterest, kahit na makalimutan mo ang iyong password.

 1. I-click ang   sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 2. I-click ang I-edit ang mga setting
 3. Ilagay ang iyong email address sa field na "Email Address"
 4. I-click ang I-save ang mga setting
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang  sa kanang itaas sa sulok para buksan ang iyong menu
 2. I-tap ang I-edit ang mga setting
 3. I-tap ang field na "Email" para i-edit ang iyong email address
 4. I-tap ang Go para i-save ang iyong mga pagbabago
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang  sa kanang itaas sa sulok para buksan ang iyong menu
 2. I-tap ang I-edit ang mga setting
 3. I-tap ang field na "Email" para i-edit ang iyong email address

Awtomatikong ise-save ang iyong mga pagbabago.

Magpapadala kami ng confirmation email sa lumang address. Kumpirmahin ang pagbabago mula sa dati mong email bago mag-log in sa bago.

Kung hindi ka makakatanggap ng confirmation email, ipaalam sa amin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami