Gumawa ng Pin mula sa mga litrato

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Mag-upload ng larawan mula sa iyong computer o telepono para gumawa ng Pin.

 1. Mula sa iyong profile o home feed, i-click ang plus icon
 2. I-click ang Gumawa ng Pin
 3. I-drag at i-drop o i-click para i-upload ang iyong larawan
 4. Maglagay ng paglalarawan, pamagat at ang URL kung saan mo gustong i-link ang Pin
 5. I-click ang Piliin sa itaas ng pamagat sa tabi ng I-save
 6. I-click ang board kung saan mo gustong mag-save 
 1. Mula sa iyong profile o home feed, i-tap ang plus icon sa ibaba ng iyong screen
 2. I-tap ang Pin
 3. Pumili ng litrato o i-tap  ang icon ng camera  para kumuha ng litrato
 4. Maglagay ng pamagat, paglalarawan at patutunguhang website
 5. Pumili ng board kung saan ise-save ang Pin

Kung makakakuha ka ng mensahe na humihingi ng pahintulot para ma-access ang iyong mga litrato, i-tap ang Payagan.

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang plus icon sa kanang sulok sa itaas
 2. I-tap ang Pin
 3. Pumili ng litrato o i-tap ang icon ng camera para kumuha ng litrato
 4. Maglagay ng pamagat, paglalarawan at patutunguhang website
 5. Pumili ng board kung saan ise-save ang Pin

Kung makakakuha ka ng mensahe na walang access ang app sa iyong camera o mga contact, kakailanganin mong magbigay ng access sa mga setting ng privacy ng iyong iPhone.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami