I-deactivate o isara ang iyong account

I-deactivate ang iyong account para magpahinga nang kaunti mula sa Pinterest o isara ang iyong account para tuluyan nang magpaalam. Kung mayroon kang business account, kontakin kami para permanenteng isara ang iyong account.

I-deactivate ang iyong account

Kapag dine-activate mo ang iyong Pinterest account, hindi na makikita sa Pinterest ang iyong profile at mga board. Kung magbabago ang isip mo, mag-log in lang para i-reactivate ang iyong account.

 1. I-click ang sa itaas ng Pinterest
 2. Piliin ang I-edit ang mga setting
 3. I-click ang Mga setting ng account sa kaliwang gilid ng screen
 4. I-click ang I-deactivate ang account sa mga pagbabago sa Account
 5. Sabihin sa amin kung bakit ka magpapahinga pagkatapos ay i-click ang I-deactivate ang aking account
 1. I-tap ang sa itaas ng iyong Pinterest profile
 2. Piliin ang I-edit ang mga setting
 3. Mag-scroll sa ibaba at i-tap ang I-deactivate ang account
 4. I-tap ang I-deactivate ang account para i-confirm
 1. I-tap ang sa itaas ng iyong Pinterest profile
 2. Piliin ang I-edit ang mga setting
 3. Mag-scroll sa ibaba at i-tap ang I-deactivate ang account
 4. I-tap ang I-deactivate ang account para i-confirm

Para tiyaking hindi na active ang iyong account, pumunta sa URL ng iyong profile. Huwag mag-log in para tignan kung active pa rin ang iyong account - ire-reactivate nito ang iyong account.

Tandaan na ang pag-deactivate ng iyong account ay maglalaan ng lugar para sa username o email address. Kung gusto mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong username o email address, i-edit ang iyong mga setting sa halip na mag-deactivate.

Isara ang iyong account

Isara ang iyong account kung sigurado kang handa ka nang magpaalam sa Pinterest. Ang permanenteng pagsara ng iyong account ay nangangahulugan na hindi mo na makukuhang muli ang iyong mga Pin o mga board.  Kung mayroon kang business account, kontakin kami para permanenteng isara ang iyong account.

 1. I-click ang sa itaas ng Pinterest
 2. Piliin ang I-edit ang mga setting
 3. I-click ang Mga setting ng account sa kaliwang gilid ng screen
 4. I-click ang I-delete ang account
 5. Sabihin sa amin kung bakit mo isinasara ang iyong account at i-click ang Susunod
 6. I-click ang Ipadala ang email
 7. Tignan ang email address na nauugnay sa iyong Pinterest account para i-confirm na gusto mong isara ang iyong account
 1. I-tap ang sa itaas ng iyong Pinterest profile
 2. Piliin ang I-edit ang mga setting
 3. Mag-sroll pababa at i-tap ang Isara ang account
 4. I-tap ang Isara ang account para i-confirm
 5. Tignan ang email address na nauugnay sa iyong Pinterest account para i-confirm na gusto mong isara ang iyong account
 1. Mag-tap sa itaas ng iyong Pinterest profile
 2. Piliin ang Mga setting ng account
 3. I-tap ang I-delete ang account
 4. I-tap ang I-delete ang account para i-confirm
 5. Tignan ang email address na nauugnay sa iyong Pinterest account para i-confirm na gusto mong isara ang iyong account

Kapag isinara mo ang iyong account, ide-deactivate kaagad ang iyong pampublikong profile, pero aabutin ng 14 na araw para permanenteng isara ang iyong account. Kung magbabago ang isip mo bago matapos ang 14 na araw, mag-log in gamit ang iyong email at password, at padadalhan ka namin ng link para i-reactivate ang iyong account.

I-deactivate ang account ng pumanaw na tao

Nalulungkot kami sa pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Pwede naming ide-activate ang account ng isang namatay na miyembro ng pamilya kung  makikipag-ugnayana  ka sa amin. Kapag dine-activate namin ang account, hindi na ito maa-access. 
 
Dahil gusto naming igalang ang privacy ng mga tao sa Pinterest, hindi kami maaaring magbigay ng anumang personal o pang-log in na impormasyon.

Handa nang i-deactivate o isara ang iyong account?
Pumunta sa iyong mga setting
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami