I-deactivate o isara ang iyong account

I-deactivate ang iyong account para magpahinga o isara ang account mo para permanenteng alisin ang iyong impormasyon mula sa Pinterest.

I-deactivate ang iyong account

I-deactivate ang iyong account para magpahinga mula sa Pinterest. Kapag na-deactivate mo ang iyong Pinterest account, hindi na makikita sa Pinterest ang profile mo at mga board. Kung magbabago ang isip mo, mag-log in lang para i-reactivate ang iyong account.

Kung mayroon kang account ng negosyo, puwede mong i-deactivate ang iyong account sa mga setting ng iyong Pinterest. 

Tandaan na ang pag-deactivate ng iyong account ay hindi magbabakante ng username o email address. Kung gusto mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong username o email address, i-edit ang iyong mga setting sa halip na mag-deactivate.

Para tiyaking hindi na aktibo ang iyong account, pumunta sa URL ng iyong profile. Huwag mag-log in para tingnan kung aktibo pa ang iyong account dahil ide-deactivate nito ang account mo.

Isara ang iyong account

Isara ang iyong account para permanenteng alisin ang iyong impormasyon mula sa Pinterest. Ang permanenteng pagsara ng iyong account ay nangangahulugan na hindi mo na makukuhang muli ang iyong mga Pin o mga board.

Kung gusto mong permanenteng isara ang account ng negosyo na ginamit mo para gumawa ng mga ad sa Pinterest, maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa amin para sa tulong. Tandaan, kakailanganin mong bayaran ang anumang hindi pa nababayarang bill at tiyakin na wala kang anumang kasalukuyang paggastos bago ka namin matutulungang isara ang iyong account ng negosyo.

Kapag isinara mo ang iyong account, ide-deactivate kaagad ang iyong pampublikong profile, pero aabutin ng 14 na araw para permanenteng isara ang iyong account. Kung magbabago ang isip mo bago matapos ang 14 na araw, mag-log in gamit ang iyong email at password, at padadalhan ka namin ng link para i-reactivate ang iyong account.

I-deactivate ang account ng pumanaw na tao

Nalulungkot kami sa pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Puwede naming i-deactivate ang account ng pumanaw na miyembro ng pamilya kung ikaw ay makikipag-ugnayan sa amin. Kapag na-deactivate na namin ang account, hindi na ito maa-access.

Dahil gusto naming igalang ang privacy ng mga tao sa Pinterest, hindi kami makakapagbigay ng personal na impormasyon o impormasyon sa pag-log in.

Handa nang i-deactivate o isara ang iyong account?
Pumunta sa iyong mga setting
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami