Do Not Track

Ang Do Not Track (o DNT) ay isang kagustuhan sa privacy na maaari mong i-set sa karamihan ng mga browser.

Sinusuportahan namin ang Do Not Track dahil mahalagang magkaroon ka ng simpleng paraan para makontrol paggamit ng iyong impormasyon. Kaya karagdagan kaming nagbigay sa iyo ng maraming paraan upang piliin kung paano ginagamit ng Pinterest ang iyong data, kinikilala namin ang DNT bilang hudyat kung paano mo kami pinahihintulutan na gamitin ang data sa labas ng Pinterest. 
 
Para sa lahat ng detalye, kabilang ang kung paano i-on ang Do Not Track, bisitahin ang allaboutdnt.com.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami