Mag-download ng larawan

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Mag-download ng larawan mula sa isang Pin para i-save ito sa iyong computer o mobile device at tignan ito kapag offline.

  1. I-click ang Pin para buksan ang closeup ng Pin
  2. I-click ang sa itaas ng Pin
  3. I-click ang I-download ang larawan
  1. I-tap ang Pin para buksan ang closeup ng Pin
  2. I-tap ang sa itaas ng screen
  3. I-tap ang Mag-download ng larawan

Ise-save ang iyong larawan sa iyong Gallery.

  1. I-tap ang Pin para buksan ang closeup ng Pin
  2. I-tap ang sa itaas ng Pin
  3. I-tap ang Mag-download ng larawan

Ise-save ang iyong larawan sa iyong Photos.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami