I-edit ang privacy ng account

Itago ang iyong account mula sa mga search engine

Ang mga search engine na tulad ng Google at Yahoo ay maaaring ipakita ang iyong profile at mga board sa mga resulta ng paghahanap. Pwede mong itago ang iyong profile at mga board sa pamamagitan ng pag-update sa privacy ng iyong paghahanap sa mga setting ng iyong account.

Sundin ang mga step sa article na ito para i-update ang privacy ng iyong paghahanap.

Itago ang iyong mga Pin mula sa ibang mga tao

Habang hindi mo ganap na maitatago ang iyong active na account, pwede kang gumamit ng mga sikretong board para panatilihing nakatago ang lahat ng iyong Pin mula sa ibang tao. Ikaw lang ang maaaring tumingin sa sarili mong mga lihim na board (maliban kung iimbitahan mo ang isa pang tao).

Para sa dagdag na privacy, pwede mong palitan ang iyong pangalan o gumamit ng mga sikretong board para panatilihing nakatago ang iyong mga Pin mula sa iba. Maaari mo lang makita ang iyong mga sikretong board at ng sinumang pipiliin mong imbitahan sa board.

Maaari mong gawing isang sikretong board ang isang nakapublikong board anumang oras. Maaari mo ring ilipat o kopyahin sa isang sikretong board ang isang Pin.

Alamin pa ang tungkol sa mga sikretong board.

I-disable ang pag-personalize na batay sa cookie

Para bigyan ka ng pinaka-interesanteng mga Pin, gumagamit kami ng impormasyon mula sa iba pang site na pinupuntahan mo o mga app na ginamit mo. Ang ilan sa aming mga advertiser ay nagbabahagi ng impormasyon sa amin para tulungang i-customize ang Pinterest para sa iyo. Para i-manage ang pag-personalize ng mga ad, sundan ang mga step na nasa article na ito.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami