Mag-edit o mag-delete ng komento

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Maaari mong i-edit o i-delete ang anumang komento na pino-post mo.
 

 1. Mula sa Pin, i-click sa Mga komento
 2. I-click angsa tabi ng komentong gusto mong i-edit o i-delete
 3. Para i-edit ang iyong komento, i-click ang I-edit, i-update ang iyong komento, pagkatapos ay pindutin ang Enter para i-save ang mga pagbabago
 4. Para i-delete ang iyong komento, i-click ang I-delete
 1. Mula sa Pin, i-tap angMga Komento
 2. Pindutin nang matagal ang komento na gusto mong i-delete
 3. I-tap ang I-delete
 1. Mula sa Pin, i-tap angMga Komento
 2. I-tap ang sa tabi ng komentong gusto mong i-edit o i-delete
 3. Para i-edit ang iyong komento, i-tap ang I-edit, i-update ang iyong komento, pagkatapos ay i-tap ang Tapos na
 4. Para i-delete ang iyong komento, i-tap ang I-delete pagkatapos ay i-confirm sa pamamagitan ng pag-tap muli sa I-delete
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami