Mag-edit o mag-delete ng Pin

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Maaari mong i-edit o i-delete ang mga Pin na mayroon ka.
 

 1. Mula sa board mo, i-click sa isang Pin para buksan ang closeup ng Pin
 2. I-click ang 
 3. I-edit ang paglalarawan ng Pin o i-click ang I-delete
 4. I-click ang I-save para i-save ang iyong mga pagbabago o i-click ang I-delete ang Pin para i-confirm ang pag-delete
 1. Mula sa board mo, i-tap sa Pin para buksan ang closeup ng Pin
 2. I-tap ang  
 3. I-edit ang paglalarawan ng Pin o i-tap ang I-delete
 4. I-tap ang Tapos na para i-save ang iyong mga pagbabago o i-tap ang I-delete para i-confirm
 1. Mula sa board mo, i-tap sa Pin para buksan ang closeup ng Pin
 2. I-tap ang  
 3. I-edit ang paglalarawan ng Pin o i-tap ang I-delete
 4. I-tap ang Tapos na para i-save ang iyong o i-tap ang I-delete para i-confirm
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami