I-edit ang mga setting sa pag-personalize

Minsan ay magpapakita kami sa iyo ng mga ad o iba pang rekomendasyon batay sa aktibidad mo sa Pinterest.

Ibinabatay namin ang mga rekomendasyong ito sa mga bagay na tulad ng mga Pin na sine-save mo o ang mga paksang pina-follow mo. Kung papayagan ng mga setting mo, maaari rin kaming gumamit ng impormasyon mula sa aming mga ad partner at iba pang site na pinuntahan mo kamakailan para magrekomenda sa iyo ng mga bagay. Halimbawa, kung malimit kang pumunta sa mga blog sa pagkain, maaari kaming magpakita sa iyo ng higit pang Pin ng recipe.

Maaari mong ayusin kung aling impormasyon ang gagamitin namin para magpakita sa iyo ng mga ad at iba pang rekomendasyon sa iyong mga setting sa pamamagitan ng pagsunod sa mga instruksiyon na nasa ibaba.

I-edit ang mga setting sa pag-personalize

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami