I-edit ang mga setting sa pag-personalize

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Minsan, magpapakita kami sa iyo ng Mga Ad o iba pang rekomendasyon batay sa aktibidad mo sa Pinterest.

Ibinabatay namin ang mga rekomendasyong ito sa mga bagay na tulad ng mga Pin na sine-save mo o ang mga paksang pina-follow mo. Kung papayagan ng mga setting mo, maaari rin kaming gumamit ng impormasyon mula sa aming mga ad partner at iba pang site na pinuntahan mo kamakailan para magrekomenda sa iyo ng mga bagay. Halimbawa, kung malimit kang pumunta sa mga blog sa pagkain, maaari kaming magpakita sa iyo ng higit pang Pin ng recipe.

Maaari mong ayusin kung aling impormasyon ang gagamitin para magpakita sa iyo ng Mga Ad at iba pang rekomendasyon sa iyong mga setting sa pamamagitan ng pagsunod sa mga instruksyon na nasa ibaba.

I-edit ang mga setting sa pag-personalize

 1. I-click ang sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 2. I-click ang I-edit ang mga setting
 3. I-click ang Privacy at data
 4. Lagyan ng check o alisin ang check:
  • Gamitin ang mga site na binibisita mo para pagandahin kung aling mga rekomendasyon at ad ang nakikita mo
  • Gamitin ang impormasyon mula sa aming mga partner para pagandahin kung aling mga rekomendasyon at ad ang nakikita mo
  • Gamitin ang iyong aktibidad para pagandahin ang mga ad na nakikita mo tungkol sa Pinterest sa iba pang mga site o mga app na maaari mong bisitahin
  • Gamitin ang iyong aktibidad para i-report ang performance ng mga ad
 5. I-click ang Tapos na
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang sa kanang itaas sa sulok para buksan ang iyong menu
 2. I-tap ang I-edit ang mga setting
 3. Mag-scroll pababa sa “Pag-personalize” na seksyon
 4. I-toggle ang mga switch sa tabi ng “Gamitin ang mga site na binibisita mo” “at Gamitin ang impormasyon ng ad partner ” o "Gamitin ang iyong aktibidad para i-report ang performance ng mga ad"

Awtomatikong ise-save ang iyong mga pagbabago.

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang sa kanang itaas sa sulok para buksan ang iyong menu
 2. I-tap ang Privacy at data
 3. I-toggle ang mga switch sa tabi ng “Gamitin ang mga site na binibisita mo” at "Gamitin ang impormasyon ng partner" o "Gamitin ang iyong aktibidad para i-report ang performance ng mga ad" para i-set ang iyong kagustuhan sa pag-personalize

Awtomatikong ise-save ang iyong mga pagbabago.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami