I-edit ang iyong profile

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ang iyong profile ay maaring magbahagi ng higit pang detalye tungkol sa sarili mo sa iba sa Pinterest.

I-edit iyong litrato

Ang iyong litrato sa profile ay makikita ng iba sa Pinterest para tukuyin ka.

 1. I-click ang   sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 2. I-click ang I-edit ang mga setting
 3. I-click ang Baguhin sa tabi ng iyong litrato sa profile
 4. I-click ang Pumili ng litrato para pumili ng litrato mula sa iyong computer
 5. Piliin ang litratong gusto mong gamitin pagkatapos ay i-click ang Buksan
 6. I-click ang Tapos na
 1. I-tap ang Na-save sa kanang ibaba sa sulok para buksan ang iyong profile
 2. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 3. I-tap ang I-edit ang profile
 4. I-tap ang   sa sulok ng iyong litrato sa profile
 5. I-tap ang I-update ang litrato sa profile
 6. Piliin ang Kumuha ng bagong litrato o Mula sa gallery ng iyong device
 7. Pumili ng litrato
 1. I-tap ang Na-save sa kanang ibaba sa sulok para buksan ang iyong profile
 2. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 3. I-tap ang I-edit ang profile
 4. Mag-tap sa iyong litrato sa profile
 5. Piliin ang Kumuha ng litrato o Pumili mula sa camera roll
 6. I-pinch para i-crop ang iyong litrato, pagkatapos ay i-tap ang Pumili
 7. I-tap ang Tapos na

I-edit ang pangalan mo

Makikita ang iyong pangalan sa itaas ng iyong profile at sa mga home feed ng mga kaibigan mo kapag nag-save ka ng mga Pin. Kailangan mong magbigay ng pangalan at maaring laktawan ang apelyido kung gusto mo.

 1. I-click ang   sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 2. I-click ang I-edit ang mga setting
 3. I-type ang bago mong pangalan sa field na "Pangalan"
 4. I-click ang Tapos na
 1. I-tap ang Na-save sa kanang ibaba sa sulok para buksan ang iyong profile
 2. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 3. I-tap ang I-edit ang profile
 4. I-tap ang field na "Pangalan" at i-update ang iyong pangalan
 5. I-tap ang   sa keyboard ng iyong telepono
 1. I-tap ang Na-save sa kanang ibaba sa sulok para buksan ang iyong profile
 2. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 3. I-tap ang I-edit ang profile
 4. I-type ang bago mong pangalan sa field na “Pangalan”
 5. I-tap ang Tapos na

I-edit ang iyong username

Ang iyong username sa Pinterest ay ginagamit para gawin ang web address ng iyong profile. Halimbawa, ang Pinterest ay may username na 'Pinterest' at makikita sa pinterest.com/Pinterest. Ang iyong username ay maaaring maging 3-30 character, at hindi maaaring may mga space, simbolo o bantas.

 1. I-click ang   sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 2. I-click ang I-edit ang mga setting
 3. I-edit ang iyong username sa "Username" field
 4. I-click ang Tapos na

Tip: Kung makikita mo ang mensaheng "Oops! May nakakuha na ng username," subukang magdagdag ng mga numero.

 1. I-tap ang Na-save sa kanang ibaba sa sulok para buksan ang iyong profile
 2. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 3. I-tap ang I-edit ang profile
 4. I-tap ang "Username" at i-update ang iyong username
 5. I-tap ang   sa keyboard ng iyong telepono

Tip: Kung makikita mo ang mensaheng "Oops! May nakakuha na ng username," subukang magdagdag ng mga numero.

 1. I-tap ang Na-save sa kanang ibaba sa sulok para buksan ang iyong profile
 2. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 3. I-tap ang I-edit ang profile
 4. Mag-tap sa Username field para i-edit ang iyong username
 5. I-tap ang Tapos na

Tip: Kung makikita mo ang mensaheng "Oops! May nakakuha na ng username," subukang magdagdag ng mga numero.

I-edit ang iyong bio

Bigyan ang ibang nasa Pinterest ng kaunting impormasyon tungkol sa iyo at sa gusto mo

 1. I-click ang   sa itaas ng Pinterest
 2. I-click ang I-edit ang mga setting
 3. I-edit ang iyong maikling bio (160 characters o mas kaunt!) sa "Tungkol sa iyong profile"
 4. I-click ang Tapos na
 1. I-tap ang Na-save sa kanang ibaba sa sulok para buksan ang iyong profile
 2. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 3. I-tap ang I-edit ang profile
 4. I-tap ang "Tungkol sa iyo" at i-update ang iyong bio (panatilihin itong nasa 160 character o mas kaunti)
 5. I-tap ang   sa keyboard ng iyong telepono
 1. I-tap ang Na-save sa kanang ibaba sa sulok para buksan ang iyong profile
 2. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 3. I-tap ang I-edit ang profile
 4. I-tap ang "Tungkol sa iyo" pagkatapos ay ilagay ang iyong maikling bio (160 character o mababa!)
 5. I-tap ang Tapos na

I-edit ang iyong lokasyon

Opsyonal ang iyong lokasyon at ipinapaalam sa ibang tao kung taga-saan ka.

 1. Mag-click sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 2. I-click ang I-edit ang mga setting
 3. I-edit ang iyong lokasyon sa field na "Lokasyon"
 4. I-click ang Tapos na
 1. Mula sa iyong profile, mag-tap
 2. I-tap ang I-edit ang profile
 3. I-tap ang field na "Lokasyon" at ilagay ang iyong lokasyon
 4. I-tap ang   sa keyboard ng iyong telepono
 1. Mula sa iyong profile, i-tap sa kanang sulok sa itaas para buksan ang menu mo
 2. I-tap ang I-edit ang profile
 3. I-tap ang field na "Lokasyon" para ilagay ang iyong lokasyon
 4. I-tap ang Tapos na

Ibahagi sa ibang tao sa Pinterest ang lungsod na tinitirhan mo, pero tandaan na huwag ibahagi sa iba ang detalye tulad ng address mo.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami