Luma na o hindi ma-access ang email

Kung ang email address na nakakonekta sa iyong Pinterest account ay luma o hindi ma-access, mayroon kang ilang opsyon.

Mag-log in gamit ang lumang password

Mag-log in sa pamamagitan ng paggamit ng iyong dati nang email address at anumang posibleng password na maaaring ginamit mo dati. Kapag ikaw ay nasa account mo na, inirerekomenda namin na i-update ang email address sa iyong mga setting.

Mag-log in gamit ang Facebook o Google

Kung ang iyong Pinterest ay nakakonekta sa Facebook o Google at nag-log in ka sa paraang iyong dati, pwede kang mag-log in sa isa sa mga ito.

Gumawa ng bagong account

Kung hindi matandaan ang iyong password, inirerekomenda namin na gumawa ka ng bagong account. Pwede mong hanapin ang iyong dati nang account sa Pinterest para i-save ang mga parehong Pin at i-follow ang mga parehong tao sa iyong bagong account.