Luma na o hindi ma-access ang email

Kung ang email address na nakakonekta sa iyong Pinterest account ay luma na o hindi ma-access, makakapag-log in ka pa rin kung natatandaan mo ang iyong password. Kung ang iyong Pinterest ay nakakonekta sa Facebook o Google at nag-log in ka sa ganoong paraan dati, maaari kang mag-log in gamit ang mga iyon.

Kung natatandaan mo ang iyong password

Subukang mag-log in sa pamamagitan ng pag-type ng iyong lumang email address at anumang posibleng password na maaaring ginamit mo.

Kapag nag-log in ka, i-update ang iyong email address sa bagong email sa iyong mga setting.

Kung makakalimutan mo ang iyong password

Kung hindi mo matandaan ang iyong password at walang access sa iyong email address, pasensya na at hindi namin mako-confirm na account mo ito. Ang pinakamagandang paraan ay gumawa ng bagong account. Maaari mong hanapin ang luma mong account para i-save ang mga parehong Pin at i-follow ang mga parehong tao sa bago mong account.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami