Email na ginamit sa maraming account

Ang bawat email address ay maaari lang i-link sa isang Pinterest account sa isang pagkakataon.

Kung ang account na gamit ang iyong email address ay hindi ang gusto mong i-access, subukan na mag-log in gamit ang iba pang email address na mayroon ka.

Makakakuha ka ng hint sa email address ng iyong account sa pamamagitan ng pagpunta sa pinterest.com/password/reset at paghahanap sa iyong pangalan o username.