Mga email mula sa Pinterest

Kung makatanggap ka ng email mula sa Pinterest, puwede mong kumpirmahin kung ipinadala namin ito sa pamamagitan ng pagtingin sa email kung kanino ito nanggaling.

Makakatanggap ka ng mga email tungkol sa: 

  • Pangkalahatang paksa at balita mula sa @info.pinterest.com
  • Impormasyon sa account, tulad ng link sa pag-reset ng password, isang abiso ng pagbabago ng email o pag-claim ng website at marami pa mula sa @account.pinterest.com
  • Ang iyong aktibidad sa Pinterest account, tulad ng mga follower at pina-follow, mga mensahe, at reaksyon mula sa @notifications.pinterestmail.com o @notifications.pinterest.com
  • Mga rekomendasyon ng mga Pin at mga board mula sa @explore.pinterestmail.com, @inspire.pinterestmail.com, @ideas.pinterestmail.com, @explore.pinterest.com, @inspire.pinterest.com, @ideas.pinterest.com, @sherlock.pinterest.com

Kung mamarkahan mo ang aming mga email bilang spam o ang mga email na ipapadala namin sa iyo ay nagba-bounce, ititigil namin ang pagpapadala ng mga ito. Kung hindi ka makakatanggap ng mga email mula sa Pinterest, tingnan ang article na ito.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami