Hindi gumagana ang pag-log in sa Facebook, Google, o Apple

Kung nagkakaproblema ka sa pag-log in sa Pinterest gamit ang Facebook, Google, o Apple, maaaring kailanganin mong ayusin ang ilang setting sa iyong Facebook app, Google account, o Apple account.

Kung ginawa mo ang iyong Pinterest account gamit ang Facebook o Google, malamang ang email address sa iyong Pinterest account ay pareho sa address na nasa iyong Facebook o Google account.