Hanapin ang email ng iyong account

Kumuha ng palatandaan para sa iyong email address

Kung nakalimutan mo ang email address na nauugnay sa iyong account, pwede ka naming bigyan ng hint.

  1. Pumunta sa pinterest.com/password/reset
  2. Ilagay ang iyong pangalan, username o anumang posibleng email na maaaring nagamit mo para mahanap ang iyong account
  3. Hanapin ang palatandaan na nakalista sa tabi ng iyong litrato sa profile

Gamitin ang hint para makita kung aling email ang nakakonekta sa iyong Pinterest account at mag-log sa iyong account.

Kung nakalimutan mo ang iyong password at may access ka sa email na nauugnay sa iyong Pinterest account, pwede mong i-reset ang iyong password. Kailangan makapag-log in ka sa email na nauugnay sa iyong Pinterest account para i-reset ang iyong password. Kung wala kang access sa iyong email, gumawa ng bagong account sa halip.

Hanapin ang email ng iyong account

Kung naka-log in ka sa Pinterest, ang email ng iyong account ang unang nakalista sa iyong mga setting ng Account.