Hanapin ang iyong profile

Makita ang lahat ng Pin na ise-save mo, mga board na gagawin mo, at ang mga Pin na susubukan mo sa iyong profile. Ipinapakita ng iyong profile ang litrato sa profile mo, pangalan, bio, at opsyonal, lokasyon. Pwede mong i-edit ang mga detalyeng ito anumang oras.

Pumunta sa profile mo

Sa iyong profile, maaari mo rin makita kung sino ang nagpa-follow at ang mga board, paksa, at mga taong pina-follow mo. Makikita ng sinuman ang iyong profile, pero ikaw lang ang makakakita ng iyong mga sikretong board kapag tiningnan mo ang sarili mong profile.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami