Pina-follow at mga follower

Ipinapakita ng iyong home feed ang mga Pin mula sa mga tao, paksa, at board na pina-follow mo, at ang mga Pin na hango sa iyong mga board at kamakailang aktibidad.

Pwede mong i-follow ang lahat ng board ng isang tao, o 'yung mga gusto mo lang. Sa iyong tab para sa pina-follow, ipapakita namin sa iyo ang lahat ng Pin mula sa mga tao at mga board na pina-follow mo.

Tignan ang iyong mga follower

Tignan kung sino ang pina-follow mo

Kung madalas kang gumagamit ng Pinterest, malamang mas mahahanap at maaring i-follow ka ng mga tao. Ang bilang ng iyong mga follower ay ang mga taong pina-follow ka o ang iyong mga board. Maaaring tumaas o bumaba ang bilang na ito dahil palaging nagbabago ang bilang ng mga taong nasa Pinterest.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami