Mga hashtag sa Pinterest

Ang mga hashtag ay mga salita o mga parirala na ginagamit para matukoy ang mga Pin tungkol sa partikular na paksa. Malalaman mong hashtag ito kapag nakakita ka ng hash (#) sa unahan ng salita o parirala.

Tumuklas ng mga ideya gamit ang mga hashtag

Mag-click sa isang hashtag sa paglalarawan ng Pin o sa pamamagitan ng paghahanap ng mga hashtag, tulad ng "#interiordesign" o "#healthyrecipes" para makakita ng feed ng lahat ng Pin na may hashtag. Ipapakita muna ng feed na ito ang lahat ng pinakabagong Pin na may hashtag na iyon.

Magdagdag ng mga hashtag

Para magdagdag ng hashtag sa paglalarawan ng iyong Pin, i-type ang "#" kasunod ng isang keyword o parirala. Kapag naglalagay ng hashtag, inirerekomenda naming maging partikular ka at ilarawan ito. Gumamit ng mga salita o parirala na naglalarawan sa nilalaman sa Pin – inirereomenda naming huwag kang magdagdag ng mahigit sa 20 hashtag bawat Pin. Pinakamabuting magkaroon ng layunin at gumamit ng mga hashtag na may saysay at may kaugnayan sa Pin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami