Mga hashtag sa Pinterest

Ang mga hashtag ay mga salita o mga parirala na ginagamit para matukoy ang mga Pin tungkol sa partikular na paksa. Malalaman mong hashtag ito kapag nakakita ka ng hash (#) sa unahan ng salita o parirala.

Maaari kang tumuklas ng mga konektadong Pin sa pamamagitan ng pag-click sa hashtag sa paglalarawan ng isang Pin o sa pamamagitan ng paghahanap ng mga hashtag, tulad ng "#interiordesign" o "#healthyrecipes." Dadalhin ka nito sa isang feed na mayroong parehong hashtag kung saan nasa itaas ang mga pinakabagong Pin.

Para magdagdag ng hashtag sa paglalarawan ng iyong Pin, i-type ang "#" kasunod ng isang keyword o parirala. Kapag naglalagay ng hashtag, inirerekomenda naming maging partikular ka at ilarawan ito. Gumamit ng mga salita o parirala na naglalarawan sa nilalaman sa Pin – inirereomenda naming huwag kang magdagdag ng mahigit sa 20 hashtag bawat Pin. Pinakamabuting magkaroon ng layunin at gumamit ng mga hashtag na may saysay at may kaugnayan sa Pin.

Sa mga market kung saan mayroong Mga Pino-promote na Pin, hindi kami magpapakita ng anumang ad sa mga feed ng hashtag. Kung mayroon kang  business account, ang pagdaragdag ng mga hashtag sa mga organic na pangyayari ng iyong Pino-promote na content ay makakatulong sa pamamahagi ng iyong content sa mga feed na iyon.

Iba Pang Article
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami